Функції категорій фінансової системи

Функції категорій фінансової системи:
1. Формує фонди держави.
2. Здійснює використання цих фондів для використання своїх функцій:
– Розподільча – здійснюється вторинне розподіл національного продукту. Перерозподіл здійснюється між галузями з метою раціонального і ефективного використання видатків між невиробничої сферою, в якій національний дохід не створюється (освіта, медичне обслуговування, освіту та соціальне страхування); перерозподіл між різними верствами населення;
– Контрольна – тобто здійснюється перевірка дотримання законодавства з фінансових питань (повнота, своєчасність виконання зобов’язань перед бюджетними структурами, податковою службою, банками), а так само своєчасність виконання взаємних зобов’язань підприємств і організацій по розрахунках і платежах;
– Стабілізаційна – забезпечення для всіх господарюючих суб’єктів і громадян стабільних умов в економічних і соціальних відносинах. Особливе значення має фінансове законодавство, оскільки від нього залежить приплив приватних інвестицій;
– Регулююча – пов’язана з втручанням держави в процесі відтворення (податки, державні витрати; державний кредит).

Посилання на основну публікацію