Функції і завдання інвестиційного аналізу

До основних функцій інвестиційного аналізу відносять:

Розробку впорядкованої структури збору необхідних даних, яка забезпечить ефективну спрямованість заходів при виконанні інвестиційного проекту.

Чітке визначення фінансових, організаційних, технологічних, екологічних проблем, які можуть виникнути на різних стадіях інвестиційного проекту.

Регулює процес прийняття рішень, які засновані на проведенні необхідних аналізів, враховуючи всі альтернативні варіанти.

Визначення черговості проведення заходів і вибір для здійснення вкладень найбільш оптимальних технологій.

Сприяння в прийнятті рішень про доцільність залучення інвестиційних ресурсів в майбутньому.

Завдання інвестиційного аналізу:

  • Вибір ефективних джерел фінансування та їх вартість.
  • Підбір оптимальних інвестиційних рішень, які допомагають зміцнити конкурентні спроможності підприємства з урахуванням тактичних і стратегічних цілей.
  • Оцінка прийнятних для інвесторів параметрів ризиків і прибутковості.
  • Розробка рекомендацій та після – інвестиційний моніторинг щодо поліпшення якісних і кількісних показників і результатів вкладень.

Основні цілі проведення інвестиційного аналізу

Головна мета будь-якого виду інвестиційного аналізу – чітке визначення доцільності та цінності інвестування, а саме, результату після його здійснення, який є різницею між зміною певних вигод, отриманих від інвестицій під час здійснення інвестиційних проектів і формування під час проведення всього процесу загальних витратних обсягів, які здійснювалися в рамках інвестиційних проектів.

До тих пір, поки інвестиційний аналіз не визначить сукупність всіх сприятливих факторів, які забезпечать відшкодування вкладених інвесторами коштів і отримання в подальшому прибутку, що забезпечує рентабельність всіх вкладень, яка не повинна бути менше бажаного для інвесторів рівня, інвестиційний проект не буде затверджений. Таким чином, мета інвестиційного аналізу полягає у визначенні реальності і способів досягнення належних результатів інвестування.

Об’єкти інвестування

Інвестиційний аналіз має свої об’єкти, які розмежовуються в залежності від майбутніх інвестицій (фінансових або капітальних), при цьому об’єкти капітальних інвестицій відрізняються між собою за характером. До капітального інвестування можна віднести витрати на придбання нового обладнання, земельних ділянок, будівельних споруд.

Крім витрат на придбання необхідних для ефективного виробництва аспектів, також існують витрати, які дозволяють отримати прибуток в подальшому. Наприклад, інвестиції в удосконалення виробленої продукції, різні дослідження, рекламну кампанію, реорганізацію виробничого процесу, перенавчання персоналу.

Об’єкти аналізу капітальних інвестицій можуть бути окремими проектами або ж комбінованими, включаючи капіталовкладення в реорганізацію, реконструйовані підприємства або об’єкти, які будуються або розширюються, а також в інші основні фонди (будівлі, всілякі споруди). Також до об’єктів капітальних інвестицій відносяться нематеріальні активи, земельні ділянки та оборотні активи.

При проведенні аналізу фінансових інвестицій, в ролі об’єктів виступають організаційно-правові та фінансові аспекти капіталовкладень у цінні папери, акції, векселі, корпоративні облігації, державні зобов’язання. Фінансові інвестиції спрямовані на отримання доходу від дивідендів або різниці курсів. Аналіз капітальних і фінальних інвестицій об’єднується в загальний інвестиційний процес.

Що являють собою суб’єкти інвестування?

Інвестиційний аналіз передбачає також наявність суб’єктів або користувачів аналітичної інформації, які побічно або прямо зацікавлені в отриманні прибутку, позитивних результатів і досягнень в процесі проведення всієї інвестиційної діяльності. До даної категорії відносять керівний склад, власників підприємств, робочий колектив, кредиторів, постачальників, органи державної влади (податкова служба, органи, що аналізують інформацію).

Посилання на основну публікацію