Функції фінансів та їх прояв в роботі фінансового менеджера

Функції фінансів

До основних функцій фінансів належать такі:

  • формування грошових фондів або накопичувальна функція;
  • використання грошових фондів або розподільна функція;
  • контроль ефективності використання капіталу.

Діють вони одночасно і скоординовано.

Накопичувальна функція

На світовому фінансовому рівні ця функція бере участь у формуванні Міжнародного валютного фонду, на державному – в освіті дохідної частини бюджету, а на рівні підприємства – в накопиченні виручки.

В роботі фінансового менеджера накопичувальна функція проявляється через концентрацію всіх фінансових ресурсів у відповідних фондах грошових коштів. Тут маються на увазі як децентралізовані фонди (галузеві, фонди об’єднань, підприємств), так і централізовані (федеральні і фонди кредитних ресурсів різних структур).

Саме в повній і своєчасній мобілізації фінансів в грошові фонди і складається першорядне завдання фінансового менеджера підприємства. Адже недонадходження доходів загрожує пошуком додаткових джерел компенсацій дір в бюджеті організації.

Розподільна функція

Розподільна функція задіяна в процесі утворення грошових коштів, без яких не може функціонувати жодна господарська система.

Через неї реалізується головне призначення фінансів: забезпечення держави і кожного суб’єкта господарювання необхідними фінансовими ресурсами, накопиченими за допомогою перерозподілу первинних або основних доходів.

До основних доходів відносяться зарплата робітників, службовців, виручка фермерів, селян і доходи підприємств виробничої сфери.

У масштабі підприємства ця функція реалізується через розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень, включаючи виручку від реалізації продукції.

Від фінансового менеджера розподільна функція вимагає прийняття перманентних інвестиційних рішень. Тобто, спонукає його виходити за рамки фінансової діяльності та приймати рішення з юридичних і постачальницьких питань, таким як вибір контрагента, умови поставок і ін.

Контрольна функція

Контрольна функція сигналізує про наявність відхилень в пропорціях національного боргу і валового внутрішнього продукту. Ця функція проявляється на всіх етапах здійснення фінансової діяльності господарюючого суб’єкта.

На підприємстві контрольна функція реалізується через наступні операції:

  • фінансово-господарський контроль виконання господарських договорів і здійснення комерційних розрахунків;
  • фінансово-бюджетний контроль проведення податкових платежів і фінансування з бюджетних ресурсів;
  • кредитно-банківський контроль дотримання принципів кредитування і проведення грошових розрахунків.

В рамках проведення контрольних заходів фінансовий менеджер підприємства виконує наступні види діяльності:

  • складання річних, квартальних і оперативних фінансових планів ;;
  • систематичний контроль ходу виконання робіт (відвантаженням продукції) і надходження оплати;
  • оформлення позик і забезпечення їх своєчасного погашення;
  • звернення за фінансовою допомогою до головної організації при необхідності.
Посилання на основну публікацію