Форсайт: визначення

Що таке Форсайт?

Загальне визначення терміну «Форсайт» (Foresight) звучить як: активний прогноз, передбачення, пророкування розвитку майбутньої ситуації в економіці, науці, бізнесі.

По суті, це побудова дуже довгострокових прогнозів (від 5 до 50 років), грунтуючись на достовірних короткострокових прогнозах на кілька найближчих місяців.

Якщо говорити про Форсайте буквально, то це планування з дуже високим ступенем реальності. Тобто, плани не просто ставляться, вони активно впроваджуються в життя. Виходячи з чого, можна зробити твердження, що Форсайт – це системний інструмент формування довгострокового майбутнього, що враховує різноманітні зміни у всіх сферах суспільної діяльності: науці і технологіях, економіці, соціальних відносинах, культурі.

Мета Форсайта: ідентифікація зон стратегічного дослідження і поява новаторських технологій, які принесуть великі економічні та соціальні вигоди.

Історія такого явища як Форсайт почалася в 80-х рр. минулого століття. Саме тоді в США цю форму активного прогнозування почали застосовувати в сфері оборонних досліджень і перспектив безпеки. Потім програми Форсайта почали використовувати в Японії. А потім географія застосування поширилася в країнах Європи.

Етапи Форсайту

Можна виділити три етапи Форсайта, щоб простежити, як змінювалися його мети.

Перший етап – Технологічний Форсайт (Technology Foresight) – систематичне засіб оцінки наукових і технологічних досягнень, які в довгостроковому прогнозі могли б реально вплинути на економічний і соціальний розвиток. Тоді програма застосовувалася для розробки перспектив науково-технічної сфери.

Другий етап – ринково-орієнтований Форсайт – прогнозували розвиток бізнесу і ринкової економіки в цілому. У той час результати Форсайт-проектів були підставою для розробки стратегій в бізнесі.

Третій етап – соціо-економічний Форсайт. Його застосовують для різних соціально-економічних цілей.

В цілому, на будь-якому етапі Форсайт був важливим інструментом формування інноваційної економіки.

Як відбувається процес Форсайта?

Для того щоб провести повноцінний Форсайт, треба використовувати різні інструменти аналізу, роботи з інформаційними потоками, роботи з експертним співтовариством і ін.

Серед найпопулярніших засобів складання Форсайта можна відзначити:

  • метод Дельфі,
  • SWOT аналіз та / або аналіз інформаційних потоків,
  • методика фокус-груп або панелей експертів,
  • сценарне планування.

Так як Форсайт стосується самих різних сфер життєдіяльності суспільства, значить і методи, використовувані для вивчення даного предмета, також дуже різні.

Форсайт можна розділити на класи:

  • 1) За ступенем охоплення проблем – глобальний, національний, регіональний і т.д. (Прогнозується величина і рівень спільності і інтеграція досліджуваного шару).
  • 2) За сферами, щодо яких проводиться Форсайт – освітня сфера, соціальна, економічна, політична, наукова, технологічна і т.д. (Відбувається прогнозування по соціально-економічним областям, або секторам).
  • 3) За різними рівнями всередині досліджуваних сфер.

Залежно від цілей і завдань дослідження, допускається поєднання кількох типів Форсайта.

Підсумовуючи тему Форсайта, можна зробити висновок, що майбутнє дійсно можна формувати – секрет в тенденціях і нові тренди, які задають загальний тон.

Посилання на основну публікацію