Форми фінансового контролю

Відбувається здійснення контролю з боку:

  • представницьких органів державної влади та місцевого управління;
  • контроль з боку президента або виконавчих органів;
  • внутрішньогосподарський контроль;
  • аудит;
  • відомчий контроль.

Форми фінансового контролю, як з’ясувалося, можуть бути різними.

Останній відомчий контроль здійснюється міністерствами і відомствами, які здійснюють контроль за діяльністю установ, що входять в їх систему.

Також дуже часто проводиться внутрішній фінансовий контроль, який відповідає за якісну внутрігосподарську діяльність підприємства.

Державний контроль

Державний контроль здійснюється за допомогою федеральних органів влади, а також виконавчою владою, в число якої входять компетентні особи. Для розвитку державного фінансового контролю дуже важливу роль грає указ Президента щодо забезпечення державного контролю. Даний контроль проводиться над доцільністю використання державних коштів, а також має основною метою запобігти порушенням фінансової дисципліни.

Також контроль здійснюється над грошовим обігом і використанням різних позабюджетних фондів, і проводиться перевірка стану внутрішнього і зовнішнього боргу, резервів держави. Система фінансового контролю – це і рахункова плата України, Центральний банк міністерство фінансів і так далі. У цьому процесі також бере участь і Федеральна служба нагляду, а також служба, яка здійснює фінансовий моніторинг. Також це і інші органи, які займаються здійсненням контролю за рухом потоку грошових коштів.

Крім того, є дуже важливим і необхідним проведення відповідними органами ревізії, яка повинна здійснюватися не рідше, ніж один раз на рік. Також проводяться тематичні перевірки надходження грошових коштів на підприємствах і в численних компаніях, які користуються коштами державного бюджету. Державний контроль проводиться органами законодавчої або виконавчої влади.

Посилання на основну публікацію