Форми бухгалтерського обліку

Формою бухгалтерського обліку називається організація і техніка ведення записів в певній послідовності. Залежно від послідовності записів, змісту граф зовнішньої форми і видів записів розрізняють:

1. Меморіально-ордерну форму – має недолік в тому, що ведеться велика кількість різних карток, а так же реєстраційний журнал. Меморіальний ордер являє собою опис проводок. Відкривають його на підставі первинних документів. Ордер – розпорядження про записи підсумкових даних обліку господарських операцій по рахунках головної книги.

2. Журнально-ордерну форму – вона представлена журналами-ордерами, які побудовані за принципом накопичувальних відомостей. Журнал-ордер відкривається щомісяця по кожному синтетичному рахунку на підставі оброблених документів. У них ведуть реєстрацію оборотів по кредиту в поєднанні з дебетовими рахунками. В кінці місяця підраховуються підсумки, і робиться запис у головну книгу. За окремими рахунками журнали-ордери ведуть разом з відомістю, в якій робиться запис дебетових оборотів рахунку кредиту інших рахунків.

3. На малих підприємствах з невеликим рухом цінностей застосовується книжкова форма обліку.

Посилання на основну публікацію