Форма власності інвестованого капіталу

Державні, інвестиційні ресурси належать державі.

Іноземні – це інвестиції іноземних громадян або структур вкладені в діяльність наших підприємств або інший об’єкт підприємницької діяльності, для отримання прибутку.

Також вид власності може бути змішаним. В цьому випадку можуть бути присутніми всі три форми інвестиційних ресурсів.

Спосіб обліку інвестицій та розрахунки

Враховуватися вони можуть двома способами. У першому облік ведеться валових способом. В даному випадку до обліку приймається загальний обсяг всіх вкладених коштів. У другому сума береться без амортизаційних відрахувань. Це чисті інвестиції.

Говорячи про інвестиції, завжди цікаво знати -коли ж можна буде по ним отримати дохід, тобто термін окупності. Це відношення суми витрачених інвестицій до отриманої річного прибутку. Можна замість прибутку (якщо наші вкладення довгострокові) взяти дані від економії (зниження собівартості продукції, отриманим в результаті будівництва, впровадження нової техніки, технічного переозброєння) і співвіднести їх до тієї кількості років, за які ми отримаємо наш бажаний результат. Дані, зворотні до терміну окупності наших витрат – це значення коефіцієнта ефективності інвестиції. Цей показник дозволяє вибирати, який з варіантів розвитку найбільш перспективний.

Інвестиції в підприємство можна розділити на дві категорії за своєю значимістю, кінцевої мети. Це активні інвестиції, вкладення, що дозволяють підприємству значно поліпшити свої показники, збільшити ефективність і конкурентоспроможність, утвердитися в обраному сегменті ринку. Також можливі пасивні інвестиції. Вони забезпечують підприємству стабільність в уже зайнятих їм позиціях на ринку, дозволяють підтримувати виробництво і не знижувати показники рентабельності.

Якщо для інвестора абсолютно зрозуміла основна мета (значення) його дій, вона прописана в визначенні і говорить про те, що інвестор робить вкладення з метою придбання прибутку. Для підприємств, які отримують інвестиції, не все так однозначно. Звичайно, новий капітал дає певний поштовх організації, піднімає її на новий рівень розвитку. У той же час вливання грошей з боку може порушити внутрішній баланс і привести до непередбачених наслідків.

Інвестиції це ризикована справа. Чим більша небезпека втратити вкладення, тим прибутковіше дохід від даної угоди (звичайно, в разі позитивного результату). Ризик завжди можна прорахувати. Імовірність неправильно вкласти свій капітал залежить від політичного клімату, чіткого законодавства, соціальної атмосфери в регіоні інвестування, економічної і фінансової середовища, екології та розгулу криміналу. З цих семи складових складається ймовірність отримання прибутку в конкретної інвестиції.

В цілому для процвітання інвестиційної діяльності в регіоні, там необхідно створити стабільний і передбачуваний клімат із суворим дотриманням закону.

Посилання на основну публікацію