Фінансовий менеджмент: визначення

Що таке фінансовий менеджмент?

Фінансовий менеджмент – це діяльність підприємства, спрямована на управління фінансами, що має на увазі використання різних прийомів, методів і засобів для підвищення прибутковості і мінімізації ризиків.

Мета фінансового менеджменту – отримати максимальну фінансову вигоду від функціонування підприємства в інтересах його власників.

Функції фінансового менеджменту:

 • внутрішньо фінансове планування;
 • прийняття фінансових рішень по перспективам розвитку і поточної діяльності,
 • аналіз і оцінка фінансового стану;
 • управління оборотними коштами та ліквідністю;
 • управління інвестиційним портфелем;
 • управління структурою капіталу;
 • управління фінансовими ризиками;
 • залучення джерел фінансування та їх використання,
 • організація розрахунків з бюджетною системою;
 • укладання договорів з банками, біржами, фондами;
 • інші функції.

Завдання фінансового менеджменту

Стратегічні завдання в управлінні фінансами зводяться до:

 • 1) Збільшення прибутку підприємства.
 • 2) Збільшення ринкової вартості акцій компанії і, як наслідок, самої компанії.
 • 3) Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства.
 • 4) Забезпечення платоспроможності і ліквідності підприємства.
 • 5) Забезпечення достатнього рівня рентабельності і продажів.
 • 6) Формування гнучкої цінової політики і зниження витрат.
 • 7) Забезпечення фінансової стійкості в довгостроковому періоді і уникнути великих фінансових невдач.
 • 8) Закріплення позицій компанії на займаному ринку або розширення існуючого ринкового сегменту.

Система фінансового менеджменту

Систему фінансового менеджменту прийнято ділити на декілька складових підсистем з метою підвищення керованості утворилися підсистем.

Розробляючи систему управління, слід враховувати окремі аспекти:

 • 1. Місія і бачення організації.
 • 2. Оперативні, тактичні та стратегічні цілі організації.
 • 3. Вибір ключових показників ефективності (KPI).
 • 4. Структура процесів виробництва продукції або послуги.
 • 5. Організаційна структура співробітників і підрозділів.
 • 6. Наявність і якість систем інформаційного забезпечення.
 • 7. Специфіка управління персоналом.
 • 8. Фінансовий стан організації.

Сучасні системи менеджменту розробляються за допомогою IT-технологій і підтримуються за допомогою програмного забезпечення, наприклад, такого як:

 • ERP – система планування ресурсів підприємства.
 • EAM – системи управління основними фондами підприємства.
 • MES – системи оперативного управління виробництвом.
 • CRM – системи управління взаємовідносинами з клієнтами.

Перелік неостаточний.

Перераховані системи менеджменту призначені для допомоги в прийнятті рішень управлінцями. Вони розроблені таким чином, щоб задавати дії менеджерів при стандартному виконанні.

Роль фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент являє собою гнучкий механізм управління, орієнтований на швидкі зміни у внутрішній і зовнішній економічному середовищі.

Роль фінансового менеджменту полягає в тому, що він допомагає керівництву компанії отримати відповіді на наступні практичні питання:

Який обсяг фінансових ресурсів необхідний для успішної роботи підприємства в умовах конкурентного середовища?

З яких джерел можна отримати необхідні фінансові ресурси і яке їх співвідношення між власними, позиковими і залученими коштами?

Яким чином слід здійснювати оперативне управління фінансовими ресурсами і капіталом для забезпечення фінансової стійкості, прибутковості та платоспроможності підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах?

Якими способами можна знизити комерційні ризики, що виникають в поточній інвестиційної та фінансової діяльності?

Посилання на основну публікацію