Фінансовий контроль в банках

Фінансовий банківський контроль

Банківський контроль – один з видів фінансового контролю, який має статус публічно-правової діяльності і являє собою нагляд за діяльністю банків з метою забезпечення безпеки вкладів і стабільності банківської системи країни.

Об’єктами банківського контролю з боку держави є фінансові потоки, а основне русло пересування цих потоків – банківські канали. Основна причина державного нагляду за банківською діяльністю – стратегічне значення банківських інститутів в соціально-економічному житті держави. У той же час, комерційні банки позиціонують себе як підприємницькі структури, у яких немає обов’язків виконувати функції контролюючих, державних, податкових органів, що ускладнює боротьбу з економічними злочинами, корупцією.

Розрізняють внутрішній і зовнішній банківський контроль.

Внутрішній банківський контроль

Здійснюється власними ресурсами і за ініціативою банку. Цілі внутрішнього контролю: зміцнення платіжної дисципліни, підвищення ефективності управління доходами та витратами, бюджетними процесами банку, а також його ліквідністю, зміцнення фінансової стійкості банку, вдосконалення системи управління.

Розрізняють: попередній, поточний і наступний контроль.

Внутрішній банківський фінансовий контроль проявляється як:

 • 1) Виконання фінансової політики банку;
 • 2) Якість в управлінні фінансовими потоками;
 • 3) додержанням встановлених лімітів;
 • 4) Ефективне управління ліквідністю, банківськими ризиками;
 • 5) Проведення комплексного економічного і фінансового аналізу діяльності банку;
 • 6) Формування і коригування бюджетів;
 • 7) Створення і використання резервів, дотриманням фінансових нормативів.

Зовнішній банківський контроль

Має дві основні форми:

Перевірка – основна форма фінансового контролю, являє собою сукупність дій контролюючого органу по документальній і фактичній перевірці фінансової діяльності суб’єкта на основі звітної документації.

Нагляд – система заходів, що здійснюються контролюючими органами в межах їх компетенції з метою забезпечення дотримання економічними суб’єктами при здійсненні ліцензованих видів фінансової діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов.

Ревізія – перевірка роботи банку на основі документального підтвердження законності його фінансово-господарської діяльності, достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Центральний банк – основний орган, на який законодавством покладено наглядова функція.

ЦБ здійснює контроль діяльності кредитних установ, організовує і здійснює валютний контроль як безпосередньо, так і через уповноважені банки. Перевірку банківських операцій ЦБ здійснює як безпосередньо через своїх представників, так і за допомогою уповноважених аудиторських фірм.

Контрольні функції ЦБ виражаються в наступних діях:

 • 1) Обов’язкові для виконання приписи банківським установам про усунення порушень, які були виявлені в ході перевірок.
 • 2) Вимоги щодо проведення заходів з фінансового оздоровлення, реорганізації (ліквідації) банку, заміну його керівництва в разі невиконання приписів Центробанку.
 • 3) Стягнення грошових штрафів за порушення банківського законодавства.
 • 4) Підвищення норм обов’язкових резервів для банків, які порушують встановлені економічні нормативи;
 • 5) Право відкликати банківську ліцензію.
 • 6) Можливість призначити тимчасову адміністрацію по управлінню банком на період, необхідний для його фінансового оздоровлення.
Посилання на основну публікацію