Фінансовий директор

Фінансовий директор – один з вищих керівних осіб компанії, відповідальний за управління фінансовими потоками бізнесу, за фінансове планування і звітність. Визначає фінансову політику організації, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення її фінансової стійкості.

Керує роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей і перспектив розвитку організації, за визначенням джерел фінансування з урахуванням ринкової кон’юнктури.

Підпорядковується фінансовий директор безпосередньо генеральному директору.

Обов’язки фінансового директора

Основні посадові обов’язки фінансового директора:

 • Управління фінансовими потоками підприємства;
 • Контроль витрат і забезпечення ефективного використання ресурсів;
 • Контроль доходів і забезпечення фірми фінансами (в тому числі і кредитними);
 • Податкове планування;
 • Формування та стратегічне планування фінансової політики компанії;

Забезпечення економічної безпеки

Аналіз і зниження можливих фінансових ризиків;

Контроль ведення діяльності підприємства відповідно до чинного законодавства;

Проведення фінансово-економічного аналізу угод компанії;

Підготовка фінансової звітності;

Управління колективом фінансових і бухгалтерських служб.

Права фінансового директора

Фінансовий директор має право:

представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з кредитними установами, страховими та інвестиційними компаніями, податковими органами, іншими органами і організаціями з фінансових питань;

встановлювати службові обов’язки для підлеглих працівників;

запитувати від структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків;

вносити на розгляд керівника підприємства:

уявлення:

– Про призначення, переміщення і звільнення від займаних посад підлеглих працівників;

– Про заохочення працівників.

 • пропозиції про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності порушників виробничої, трудової та фінансової дисципліни;
 • вносити керівнику підприємства пропозиції про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами фінансових перевірок;
 • брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, пов’язаних з вирішенням фінансових питань;
 • взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів з питань фінансово-економічної діяльності підприємства;
 • давати керівникам структурних підрозділів підприємства вказівки з питань належної організації та ведення фінансової роботи;
 • підписувати фінансові документи;
 • візувати всі документи, пов’язані з фінансово-економічною діяльністю підприємства (плани, прогнозні баланси, звіти, пр.);
 • самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також зі сторонніми організаціями, податковими органами, органами державної влади та місцевого самоврядування з фінансових питань;
 • знайомитися з документами, що визначають його права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків;
 • вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками;
 • вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.

Відповідальність фінансового директора

Фінансовий директор несе відповідальність:

 • за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним цивільним законодавством України;
 • за правопорушення, вчинені в процесі своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації;
 • за завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
Посилання на основну публікацію