Фінансове планування: визначення

Що таке фінансове планування?

Фінансове планування являє собою планування доходів і витрат грошових коштів для забезпечення діяльності підприємства.

Основними завданнями даного процесу є:

 • визначення відповідності між потребою в фінансових ресурсах і їх наявністю в компанії,
 • вибір дієвих джерел формування фінансів і їх прибуткового використання.

В ході фінансового планування встановлюється оптимальне співвідношення між матеріальними і фінансовими ресурсами компанії.

Суть фінансового планування

Фінансове планування в компаніях тісно пов’язане з плануванням їх господарської діяльності.

Його головною метою є забезпечення раціонального співвідношення між обсягом, темпами збільшення виробництва і фінансовими ресурсами організації, а також між кредитними і власними ресурсами, які спрямовані на розширення виробництва.

Фінансове планування здійснюється шляхом складання фінансових планів, призначення і зміст яких безпосередньо залежать від специфіки планування.

Фінансові плани бувають трьох видів:

 • довгострокові – розробка стратегічних змін руху фінансових потоків підприємства і визначення основних фінансових параметрів його розвитку;
 • поточні – визначення конкурентоспроможності організації та впливу фінансових потоків на виробництво в поточному періоді;
 • оперативні – складання податкового та платіжного календаря, а також касового плану на короткий період (тиждень, декада, місяць).

Цілі фінансового планування

Фінансове планування спрямоване на вирішення таких основних завдань:

 • 1. Знаходження резервів збільшення доходів підприємства і способів їх залучення.
 • 2. Ефективне використання фінансів, визначення найбільш раціональних напрямків розвитку компанії, які забезпечать в планованому періоді максимальний прибуток.
 • 3. Узгодження фінансових ресурсів з показниками виробничого плану підприємства.
 • 4. Забезпечення найкращого фінансового співробітництва з банками, бюджетом та ін.

Принципи фінансового планування

Фінансове планування підприємств грунтується на таких принципах:

 • 1. Визначення пріоритетів. Даний принцип спрощує процес фінансового планування та полягає у визначенні найбільш значущих зв’язків і залежностей, які є структурними елементами плану.
 • 2. Прогнозування. Суть цього принципу полягає у визначенні фінансового середовища організації шляхом аналізу основних економічних показників.
 • 3. Забезпечення фінансової безпеки. Це облік всіх ризиків, пов’язаних з прийняттям тих чи інших фінансових рішень.
 • 4. Оптимізація. Цей принцип визначається вибором оптимальних напрямів використання фінансів.
 • 5. Координація та інтеграція. Це облік інтеграції всіх сфер діяльності підприємства.
 • 6. Упорядкування. Даний принцип полягає в створенні загального порядку дій всіх працівників компанії.
 • 7. Контроль. Можливість фінансового планування забезпечити контроль над господарською діяльністю підприємства.
 • 8. Документування. Принцип, який базується на документированном подання фінансової і господарської діяльності організації.

Процес фінансового планування

Фінансове планування організації відбувається в кілька етапів.

В першу чергу виконується аналіз фінансового стану компанії.

Наступним етапом є складання бюджетів і прогнозних калькуляцій.

Після цього визначається загальна потреба організації в фінансових ресурсах і виконується прогнозування джерел фінансування.

Далі починається розробка ефективної системи управління і контролю.

Завершальним етапом фінансового планування є розробка процедури внесення корективів в складені плани.

Посилання на основну публікацію