Фінансова система

Фінансова система – сукупність фінансових відносин.
Фінансова система України складається з:
1. Державні та муніципальні фінанси – сукупність економічних відносин, що виникають у реальному грошовому обороті при формуванні, розподілі та використанні централізованих фондів фінансових ресурсів на федеральному, субфедеральном і місцевому рівнях:
a. Державна бюджетна система: місцеві, субфедеральних і федеральний бюджети;
b. Позабюджетні спеціалізовані фонди: економічні та соціальні (ПФ, ФЗ, CC, МФ);
c. Державний кредит: внутрішній борг, зовнішній борг, гарантії.
2. Фінанси підприємств – сукупність економічних відносин, що виникають у реальному грошовому обороті при формуванні, розподілі та використанні децентралізованих фондів, фінансових ресурсів підприємств, організацій і установ.
3. Фінанси страхування – сукупність економічних відносин, що виникають у реальному грошовому обороті при формуванні, розподілі та використанні фінансових ресурсів, призначених для відшкодування заподіяної шкоди або покриття ризику.
4. Фінанси домогосподарств – сукупність економічних відносин, що виникають у реальному грошовому обороті в секторі домогосподарств. Особливістю є зацікавленість в інвестиційних якостях фінансів домогосподарств державних господарюючих підприємств і комерційних банків, оскільки дані позикові кошти є більш дешевими.
5. Фінанси громадян – формування доходів і використання їх на поточні витрати, придбання майна, створення фінансового портфеля.

Посилання на основну публікацію