Фактори виробництва як предмет економічної теорії

Суть економічної теорії полягає в тому, що потреби людей безмежні, а економічні ресурси обмежені.
Економічні ресурси (фактори виробництва) – все те, що необхідно для виробництва товарів і послуг:
1. Земля – всі природні ресурси, залучені в господарський оборот (земляні, водні та інші).
2. Праця – фізичні, розумові здібності людей, спрямовані на виробництво продукції.
3. Капітал – інвестиційні товари. Капітал ділиться на: фінансовий, людський і фізичний – інвестиційні товари (машини). Інвестування – процес створення капіталу.
4. Підприємницька здатність – здатність об’єднувати економічні ресурси для випуску продукції, здатність до інновацій, до ризику використання власного і позикового капіталу. Ризик в середньому становить 5-6%.
Доходи на фактори виробництва:
1. Земля – рента.
2. Капітал – відсотки.
3. Праця – заробітна плата.
4. Підприємницька здатність – прибуток.
Предметом економічної теорії є способи використання обмежених ресурсів суспільства для задоволення людських потреб.
Обмеженість ресурсів носить відносний характер, отже, не можна одночасно і повністю задовольнити всі потреби суспільства. Людина і суспільство в цілому стоїть перед питанням економічного вибору – вибір одного з альтернативних варіантів використання ресурсів, при якому задовольняється максимум потреб при даних витратах.
Економіка – це наука вибору. В процесі вибору суспільство відповідає на три ключових питання: що, як і для кого виробляти? В умовах ринкової економіки на ці запитання відповідає ринок. В умовах командно-адміністративної системи на ці запитання відповідає держава за коштами плану. В умовах змішаної економіки на ці питання відповідає як ринок, так і держава. В умовах традиційної економіки на господарське життя впливають традиції і звичаї.

Посилання на основну публікацію