Фактори розміщення виробничих сил

Фактори розміщення виробничих сил – сукупність умов, які визначають раціональний вибір місця розміщення окремого підприємства, групи підприємств або цілої галузі.
Всі фактори ділять на три групи:

1. Природні – забезпеченість регіону природними ресурсами. Найбільш важливими є водні та енергетичні фактори. Найбільш великими споживачами водної та енергетичної продукції є підприємства целюлозно-паперової промисловості, металургії, що виробляють синтетичні волокна, текстильні, енергетичні і так далі.

2. Демографічні – забезпеченість регіону трудовими ресурсами. При розміщенні підприємства необхідно враховувати не тільки існуючу ситуацію, але і прогноз демографічного розвитку регіону. Відомо, що чисельність населення в працездатному віці знижується – це викликає необхідність економії трудових ресурсів, механізації і автоматизації виробництва.
3. Економічні:

– Забезпеченість регіону транспортом, який дозволяє встановити прямі економічні зв’язки і сприяє якнайшвидшому освоєнню родовищ природних копалин;
– Рівень науково-технічного прогресу;
– Наявність капітальних вкладень для розвитку виробництва.

На підставі оцінки природного потенціалу регіону проводять додаткові дослідження і вибирають площу для будівництва промислового підприємства. При цьому розробляють техніко-економічне обґрунтування, в якому вказують номенклатуру продукції, що випускається, обсяг збуту, необхідний обсяг капітальних вкладень, термін окупності.

Посилання на основну публікацію