Фактори бізнес середовища

Аналіз бізнес середовища допомагає встановити мету існування підприємства. Серед зовнішніх впливів на фірму характеризується різноманітністю факторів, про що було вже зазначено вище. Ці фактори бізнес середовища відрізняються за своєю природою свого походження і диктують свої умови, зневажливе ставлення до яких не тільки здатне породити масу серйозних проблем, а й часто є фатальною помилкою, що призводить до вимушених заходів щодо згортання всього виробництва. У таких випадках фірма просто перестає існувати як юридична особа. У кращому випадку компанія втрачає доходи, в гіршому – зазнає збитків. Зовсім погано, якщо величезні збитки. А це часто трапляється через неграмотно обраної бізнес – стратегії.

Вплив зовнішнього середовища можна групувати на макро- і мікровпливу. Така диференціація допоможе чітко розібратися в аспектах, які важливі для розуміння тих, хто хоче забезпечити успішне функціонування свого бізнесу. Вони впливають на таке поняття, як бізнес – середовище підприємства. Кожен з даних типів характеризується своєю унікальністю, хоч вони і пов’язані. Перший тип є визначальним при плануванні зовнішньої діяльності фірми. На етапі його діагностики пишеться бізнес – план по діяльності компанії з іншими компаніями або з державою, передбачаються різні варіанти стратегій розвитку і дії в разі, якщо нормальному просуванню цих стратегій завадять ті чи інші фактори. Створені в цьому ракурсі бізнес – плани є визначальними про суть роботи компанії (розвиток бізнес середовища). Виходячи з них, вже проводиться діагностика і планування діяльності.

Взаємозв’язок факторів зовнішнього і внутрішнього бізнес середовища

Як вже було сказано, ці два елементи дуже між собою пов’язані і не можуть функціонувати поодинці, так як є взаємодоповнюючими. При проведенні діагностики мікрооточення в розрахунок беруться ті умови життєдіяльності, в яких фірма знаходиться на поточному етапі функціонування. При проведенні їх аналізу необхідно враховувати те, що при сучасному ринковому ритмі умови часто змінюються, так що, потрібно передбачати всі напрямки несподіваного розвитку подій. Власне, від цього безпосередньо залежить планування внутрішньої структури підприємства та його вузько профільної роботи.

Посилання на основну публікацію