Етапи розвитку інформаційної економіки

Спеціалісти виділяють шість основних етапів переходу економіки до інформаційного типу:

  • перший, який проходив в 50-х і 60-х роках минулого століття (відрізняється початковими постановками ряду надзвичайно важливих завдань і спробами усвідомити можливі способи їх вирішення);
  • другий – закінчився на початку 70-х років минулого століття (в цей період проходив процес накопичення і систематизації даних, які стосуються економіки інформативного виробництва);
  • третій – охоплював середину 70-х років минулого століття (робилися деякі спроби знайти спільну мову між представниками різноманітних напрямків економіки інформаційного виробництва. У 1974 році в журналі «Питання економіки» була організована спеціальна дискусія, результатом якої були визначені основні позиції щодо ключових проблем вищевказаної економіки .);
  • четвертий – охоплював кінець 70-х і початок 80-х років (даний етап відзначений посиленням підходів до виробництва науково-технічної інформації як до галузі господарства, що є самостійною. У ці роки в даному напрямку активно працювали В. М. Глушков, Л. Н. Лерер, Г. Р. Громов, В. Л, Макаров.);
  • п’ятий – закінчився на початку 90-х років минулого століття (в центрі уваги фахівців виявилися питання прикладного характеру, наприклад, практичне застосування науково-технічної інформації у виробничих процесах, її ціноутворення, державне регулювання інформаційного процесу, інноваційна діяльність підприємств);
  • шостий – це період вдумливого осмислення шляху, який вже пройдений, посилення постановок добре відомих проблем, ретельний аналіз можливого їх вирішення.

Фахівці відзначають, що переважна кількість транзакцій в сучасному світі проходить в електронному вигляді, тому питання відстані вже не грають особливої ​​ролі. Але, дослідники стверджують, що система електронного уряду породжує і нові проблеми. Це, наприклад, втручання в особисте життя громадян, можливість впливу через нові технології на великі маси людей, Інтернет-злочинність, зростання влади держави або корпорацій, які володіють монополією на конкретні види інформаційних ресурсів.

Посилання на основну публікацію