Еластичність пропозиції

Еластичність пропозиції за ціною показує, на скільки% зміниться обсяг пропозиції, якщо ціна зміниться на 1%. Якщо коефіцієнт більше 1 – пропозиція еластичне за ціною; якщо менше 1 – нееластичне; якщо = 1 – одинична еластичність; якщо = 0 – абсолютно нееластичне пропозицію; якщо = нескінченності – абсолютно еластичне пропозицію.
Еластичність пропозиції залежить від фактора часу:
1. Миттєвий період – за який фірма не може змінити обсяг виробництва. Пропозиція абсолютно еластично.
2. Короткострокові період – проміжок часу, протягом якого фірма може змінити обсяг виробництва (реалізації) в рамках існуючих потужностей. Еластичність пропозиції буде залежати від рівня технологій і величини запасу.
3. Довгостроковий період – протягом якого фірма може змінити і виробничі потужності, і обсяг виробництва. Пропозиція абсолютно еластично.

Посилання на основну публікацію