Еластичність попиту

Еластичність попиту існує: за ціною, доходу або перехресна еластичність.
Еластичність попиту за ціною показує: наскільки% змінюється обсяг попиту, якщо ціна товару змінюється на 1%.
Е – коефіцієнт еластичності, завжди негативний.
Е = відсоток зміни попиту / відсоток зміни ціни
Попит еластичний, якщо Е по модулю більше 1.
Попит нееластичний, якщо Е по модулю менше 1.
Попит одиничний, якщо Е по модулю дорівнює 1.
Якщо дані дискретні значення, то використовується формула дугової еластичності:
Е дуг = (зміна попиту * (Р1 + Р2)) / (зміна ціни * (Q1 + Q2))
Якщо дана функція, то використовується формула точкової еластичності:
Е точ = (зміна попиту * Р) / (зміна ціни * Q)
Якщо коефіцієнт дорівнює 0, то попит абсолютний (нееластичний), тобто товар куплять за будь-яку ціну.
Якщо коефіцієнт дорівнює нескінченності, то попит абсолютний (еластичний), тобто за такою ціною люди придбають будь-який обсяг продукції.
Еластичність попиту залежить:
– Від наявності товарів замінників,
– Від частки даного товару в бюджеті споживача,
– Від стійкості переваги споживачів,
– Від межі часу, в рамках якого розглядається попит.
У короткий період попит менш еластичний, ніж в довгостроковий.

Посилання на основну публікацію