EBITDA: визначення

Що таке показник EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – фінансовий показник, що позначає валовий прибуток до сплати дивідендів (і / або відсотків по кредитах), податків, витрат на амортизацію за основними засобами та нематеріальними активами.

Останні дві складові Depreciation and Amortization не підлягають дослівному перекладу, так як в англійському бізнесі прийнято розрізняти два типи амортизації: depreciation – амортизація матеріальних активів і amortization – амортизація нематеріальних активів. У вітчизняному бізнесі ці два показники маються на увазі як єдине ціле.

Також цей фінансово-аналітичний показник використовується фінансовими аналітиками з метою визначення вартості бізнесу, а точніше, для визначення здатності організації відповідати за своїми зобов’язаннями.

Даний фінансовий термін прийнято використовувати при аналізі фінансових результатів підприємства керівниками, акціонерами, фінансовими фахівцями і іншими співробітниками, хто має справу зі звітністю компаній.

Також даний показник цікавить зовнішніх споживачів інформації: інвесторів, аналітиків та інших осіб, хто хоче порівняти одну компанію з іншими, які працюють в тій же сфері. Рентабельність по EBITDA є одним з основних критеріїв, за якими можна визначити, наскільки компанія А гірше або краще підприємства В.

Як розрахувати показник EBITDA

В цілому дана величина відображає дохід, отриманий підприємством від основної операційної діяльності. При цьому не беруться до уваги:

  • розмір інвестицій у виробництво (поправка на суму нарахованої амортизації);
  • боргове навантаження (поправка на відсотки);
  • режим оподаткування (поправка на податок на прибуток).

Особливості застосування показника EBITDA

Разом, основна особливість EBITDA полягає в тому, що за допомогою даного показника можна порівнювати фінансові результати різних підприємств, що працюють в одній галузі. До уваги приймаються лише вид діяльності та операційні результати. А такі чинники як розміри компанії, боргове навантаження або застосовуваний податковий режим – не важливі.

Друга відмінність: EBITDA дозволяє простежити формування прибутку на всіх рівнях.

Спочатку треба відняти амортизацію, вийде показник EBIT – це прибуток до виплати відсотків і податків. На цьому етапі слід враховувати різницю в використовуваних методах нарахування амортизації. Якщо одна компанія використовує прискорений метод – списання значної частини основних засобів за перші роки експлуатації, а друга – рівномірний, що передбачає рівні списання протягом всього терміну експлуатації. Також можливі варіанти: початок експлуатації основних засобів в різний час. Або незначна кількість основних засобів (лізинг замість купівлі майна). У таких випадках розбіжність в показниках EBIT буде істотним.

Засоби амортизаційного фонду залишаються на балансі компанії і не обкладаються податками, але ці кошти – це відкладається резерв для майбутнього оновлення майна.

Далі з EBIT виключаються відсотки за зобов’язаннями, виходить EBT – це прибуток до податків. Джерела фінансування кожна компанія формує різними шляхами, значить, розміри боргових зобов’язань теж будуть різними. Виплачені відсотки йдуть з компанії.

Після виплати податків залишається чистий прибуток, з якої частина призначена на виплату дивідендів акціонерам, а частина – на розвиток бізнесу.

Посилання на основну публікацію