Документальне оформлення та облік комісійного продажу товарів

Комісійні магазини (відділи), приймаючи вироби на комісію, керуються правилами комісійної торгівлі 1994 року.
Основними документами є:
1. Договір комісії – полягає в момент прийому на комісію між комісіонером і комітентом.
2. Перелік товарів – дається коротка характеристика товару, договірна ціна і кількість прийнятих товарів.
3. До товару прикріплюється товарний ярлик.
Всі три документи підписуються комісіонером і комітентом: один примірник договору та переліку видають комітенту, другий разом зі звітом надходить до бухгалтерії.
На підставі отриманих документів бухгалтер на кожного комітента відкриває облікову картку, де вказує дату надходження, кількість і ціну товару. Тут же робиться відмітка про всі зміни по товару.
Якщо вони не реалізовано у встановлений термін, то воно підлягає уцінці, яку оформлюють актом проведення уцінки, відображають зміни в переліку і на товарному ярлику.
Комітент може забрати товар, в цьому випадку оформляється довідка на повернення. Попередньо він повинен сплатити в касу суму за зберігання, вона фіксується в грошовому чеку та відомості.
Прийняті вироби не пізніше, ніж на наступний день, повинні бути передані для продажу на підставі реєстру і опису. МОЛ оприбутковує товари.
При продажу речі, продавець виписує товарний чек, де вказує найменування вироби, номер ярлика і ціну реалізації. Покупець вручає чек касирові, після оплати одержує грошовий чек, а на товарному проставляє «оплачено».
На підставі цих документів роблять позначку про продаж в договорі і переліку.
Видача грошей здійснюється після закінчення трьох днів з моменту продажу при пред’явленні першого примірника договору, переліку та паспорта. Видають гроші на підставі видаткового касового ордера. Комітент розписується на другому примірнику договору. Виплата може здійснюватися безготівковим шляхом.
Щодня МОЛ здають в бухгалтерію звіт. Перевіряючи їх, бухгалтер обробляє і виробляє записи на рахунках:
1. При прийомі вироби на комісію: Д 004 – К -.
2. При вибутті: Д – – До 004.
3. На покупну ціну продукту: Д 50 – До 004.
4. На суму заборгованості комітенту: Д 90-2 – До 76.
5. Видача грошей комітенту: Д 76 – До 50, 51.
6. Відсотки, що стягуються за зберігання: Д 50 – До 91-1.
7. Сума відсотків за послуги, що стягуються з комітента: Д 76 – До 91-1.
Розмір відсотків, що стягуються з комітента, встановлюється магазином і може бути диференційований за видами товарів.

Посилання на основну публікацію