Документальне оформлення невідфактурованих товарів

Іноді товар може надійти раніше супровідних документів – такі товари носять назву невідфактурованих.
Їх приймання повинна проводитися комісійно за участю МОЛ, представника незацікавленої організації і голови комісії (товарознавця або начальника торгового відділу).

Результати приймання оформляють актом в двох примірниках: один віддають в бухгалтерію, другий – постачальнику. В акті вказують: коли прибув вантаж, станцію відправлення, номер транспортного документа, кількість місць, масу вантажу, стан упаковки. Отримавши рахунок-фактуру проводять звірку.

Посилання на основну публікацію