Договірні відносини

Договір – угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Громадяни та юридичні особи вільні в укладення договорів, тому вони мають право укладати договір як передбачений, так і не передбачений законом. Сторони можуть визначати умови договору самостійно, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом.
Згідно з договором купівлі-продажу: одна сторона – продавець зобов’язується передати річ – товар у власність другій стороні – покупцеві, а покупець зобов’язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну суму грошей – ціну. Договір купівлі-продажу може бути укладений на купівлю-продаж товару, наявного в наявності у продавця в момент укладення договору, а так же товару, який був створений або придбаний в майбутньому. При цьому умови договору про купівлю-продаж вважається узгодженим (існуючі умови), якщо він дозволяє визначити найменування і кількість товару. Передача покупцеві товару є обов’язком продавця.
У відповідність до приписів закону, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, обов’язок продавця передати товар покупцеві (перехід права власності, передача виконаних робіт, послуг) вважається виконаним в одному з наступних моментів:
1. Момент вручення товару покупцеві або вказаним ним особі, якщо договором передбачено обов’язок по доставці товару.
2. Момент надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару.
3. Термін здачі товару перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві, якщо інше не встановлено договором.

Посилання на основну публікацію