Договір комісії

Договір комісії належить до посередницьких договорів. Відповідно до глави ЦК під договором комісії розуміється обов’язок одного боку (комісіонер) за дорученням іншої сторони (комітента) вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

За надані послуги комітент виплачує комісіонеру винагороду. Додаткова вигода, отримана при найбільш вигідному укладенні договору комісіонера з третіми особами, ділиться порівну між комісіонером і комітентом, якщо інше не передбачено договором. Товари, отримані для реалізації комісіонером, є власністю комітента. Комісіонер несе відповідальність за втрату, недостачу або пошкодження знаходиться у нього майна комітента.

Після виконання доручення комітента комісіонером зобов’язаний надати звіт, а комітент при наявності заперечень зобов’язаний протягом 30 днів повідомити про це комісіонеру – інакше звіт вважається прийнятим.

Відмітною ознакою договору комісії є вчинення певних дій від свого імені, тобто саме комісіонер набуває права і стає зобов’язаним. Всі спірні питання третя особа може вирішувати тільки з комісіонером, а комісіонер оформляє всі необхідні документи (договори, накладні, рахунки-фактури) на адресу третіх осіб від свого імені.

Бухгалтерський облік договорів комісії

Бухгалтерський облік у комісіонера

Товари, прийняті комісіонером на реалізацію, враховуються на позабалансовому рахунку 004 «Товари, прийняті на комісію», а в разі укладення договору на закупівлю 002 «Товари, прийняті на відповідальне зберігання». Винагорода враховується як дохід від основної діяльності. Комісіонер може нести витрати, що відшкодовуються згодом комітентом, які відображаються на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».

Бухгалтерський облік у комітента

До моменту продажу товару комісіонером товари враховуються на балансі комітента. Виручка від реалізації товарів враховується як дохід від основної діяльності на дату реалізації товару, зазначену комісіонером в звіті. Відшкодовуються комісіонеру витрати відносяться комітентом до витрат на продаж.

Податковий облік договорів комісії

Податковий облік у комісіонера

При обчисленні податку на прибуток доходом у комісіонера визнається сума його винагороди. При цьому відшкодовуються витрати, не є витратами комісіонера і не враховуються при обчисленні податку на прибуток.

Податковий облік у комітента

Дохід визнається в податковому обліку комітента на дату продажу товару комісіонером, зазначену в звіті, а вартість проданих товарів включається до витрат. Відшкодовуються витрати і винагорода комісіонеру включаються до інших витрат. Незалежно від того чи є комісіонер платником ПДВ, він виставляє від свого імені рахунки-фактури, якщо комітент платник ПДВ, а товар підлягає обкладенню податком.

Посилання на основну публікацію