Договір доручення

Договір доручення належить до посередницьких договорів. Відповідно до статті ЦК під договором доручення розуміється обов’язок одного боку (повіреного) здійснити за рахунок і за дорученням другої сторони (довірителя) юридичні дії за певну винагороду.

Особливістю договору доручення є те, що зазвичай повірений в розрахунках не бере, тобто довіритель і продавець (покупець) обмінюються документами без участі повіреного. Повірений тільки на суму винагороди виставляє рахунки і рахунки-фактури.

Обов’язки повіреного:

– Виконати доручення довірителя;

– Повідомляти необхідні відомості про хід виконання доручення;

– Передавати довірителю без зволікання все отримане за угодами, здійсненим на виконання доручення;

– Без зволікання повернути довірителю довіреність і представити звіт з доданням виправдувальних документів.

Довіритель зобов’язаний видати довіреність на здійснення необхідних дій, відшкодовувати витрати повіреного і сплатити винагороду повіреному, якщо договір відшкодувальний.

Бухгалтерський облік договорів доручення
Бухгалтерський облік у повіреного

Майно, що не належить повіреному підлягає відокремленому обліку на спеціально призначених позабалансових рахунках (004 «Товари, прийняті на комісію» або 002 «Товари, прийняті на відповідальне зберігання»).

Бухгалтерський облік у довірителя

Товари, передані повіреному на реалізацію, відображаються на балансі довірителя до переходу права власності на них третім особам.

Договором повинен бути передбачений момент нарахування винагороди повіреному (здійснення угоди купівлі-продажу, відвантаження товарів, надходження оплати).

Податковий облік договорів доручення
Податковий облік у повіреного

Доходом повіреного для обчислення податку на прибуток є його винагорода.

Об’єктом оподаткування ПДВ є сума доходу від здійснення посередницьких послуг. Інші кошти, що перераховуються довірителем в рамках виконання договору розглядаються як фінансування витрат по угоді і ПДВ не обкладаються.

Податковий облік у довірителя

Сума виплаченого винагороди повіреному враховується довірителем в складі інших витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією.

Посилання на основну публікацію