Договір дарування

За договором дарування дарувальник безоплатно передає річ або майнове право. При зустрічній передачі речі або майна договір не визнається даруванням.

Обдаровуваного особа має право відмовитися від прийняття дарунка.

Договір дарування нерухомого майна підлягає державній реєстрації. Договір дарування повинен бути складений у письмовій формі, якщо:

– Дарувальником є юридична особа й вартість дарунка більше 3 тисяч грн.;

– Договір містить обіцянки дарування в майбутньому.

Дарування між комерційними організаціями подарунків дорожче 3 тис. грн. заборонено.

Якщо річ не належить юридичній особі на праві власності, воно має право його подарувати тільки за згодою власника.

Пожертвуванням визнається передача дару в суспільно корисних цілях. У цьому випадку на прийняття пожертви не потрібно згоди. Однак приймає пожертвування юридична особа, зобов’язана вести окремий облік всіх операцій по використанню пожертвуваного майна.

Бухгалтерський облік договорів дарування

Бухгалтерський облік у сторони, яка передає

Після передачі активи списуються з балансу сторони, яка передає.

Бухгалтерський облік у приймаючої сторони

Безоплатно отримані активи повинні бути враховані за ринковою вартістю. Вартість безоплатно отриманого майна відбивається на рахунку 98 «Доходи майбутніх періодів» субрахунок 2 «Безоплатні надходження». У міру використання дару його вартість включається до витрат або в міру нарахування амортизації, або в міру списання витрат в витрати.

Податковий облік договорів дарування
Податковий облік у сторони, яка передає

Відповідно до статті ПК передача права власності на товари (роботи, послуги) визнається реалізацією і підлягає оподаткуванню ПДВ. Однак передача основних засобів некомерційної компанії на здійснення статутної діяльності не визнається реалізацією, і відповідно ПДВ не обкладається.

Податковий облік у приймаючої сторони

Безоплатно отримані активи повинні бути враховані за ринковою вартістю, але не нижче їх залишкової вартості за даними податкового обліку передавальної сторони. При обчисленні податку на прибуток вартість безоплатно отриманого майна збільшує податкову базу одноразово в момент прийняття його до обліку. Якщо отримані безоплатно основні засоби підпадають під дію пільги, передбаченої статті ПК, то їх вартість до складу доходів не включається. При продажу безоплатно отриманих активів податкова база по ПДВ визначається як різниця між залишковою вартістю майна і його продажною ціною.

Посилання на основну публікацію