Діяльність по реєстрації та організації торговельної діяльності на фондовому ринку

Діяльність у сфері формування реєстру власників і власників цінних паперів – це проведення зборів, фіксації, обробки, зберігання та надання інформації, яка містить у собі механізм ведення реєстру всіх цінних паперів та їх власників.

Особа, яка здійснює свою діяльність в цій сфері, називають реєстратором.

Головні характеристики щодо здійснення реєстрації власників і власників цінних паперів:

 • реєстрацію власників цінних паперів можуть здійснювати тільки юридичні особи. Їх діяльність не повинна бути поєднана з іншими видами діяльності, пов’язаними з фондовим ринком;
 • якщо цінні паперів зареєстровані в реєстрі власників цінних паперів емітента, то реєструє особа не має право укладати з ними договори;
 • укладення договору з ведення реєстру може здійснюватися лише з одним підприємством, а реєстрів власників цінних паперів – необмежена кількість їх власників;
 • реєстратори, які призначені для кваліфікованих інвесторів, мають право укладати угоди і договори тільки з ними;
 • реєстратор має право отримати плату за укладеними договорами, але не у вигляді процентної ставки від масштабів операції;
 • емітенти мають право подати позов на відшкодування всіх збитків в тому випадку, якщо виявлено неякісне ведення реєстру, складання його з порушеннями, а також, неправильне складання звітних форм;
 • якщо власник цінних паперів зажадав пред’явити йому виписку з реєстру за його банківському рахунку, обов’язком реєстратора є надати йому все необхідне;
 • також, в Зобов`язання реєстратора: відкриття держателю цінних паперів особового рахунку, реєстрація та зміна всіх необхідних даних в реєстрі на основі поручительства, проведення операцій на банківських рахунках емітента цінних паперів, надання всієї необхідної інформації особам, які зацікавлені в цьому.

Діяльність, пов’язана з торгівлею на фондовому ринку визначається як діяльність в сфері надання послуг, які сприяють укладенню договорів між учасниками цього ринку, згідно з цивільно-правового законодавства.

Особливостями проведення даного виду діяльності є:

 • розкриття інформації, що стосується правил пропуску учасників та певних видів цінних паперів до торгів і проведення операцій, що проводяться на фондовому ринку;
 • надавати всю необхідну інформацію, яка стосується дати укладення угоди, найменування цінних паперів, які беруть участь в угоді, вартості та обсягу беруть участь цінних паперів, номер державної реєстрації, пов’язаний з випуском цінних паперів;
 • надання допуску та дозволу на проведення операцій з цінними паперами на фондових ринках (для інвесторів з певною кваліфікацією);
 • інформація про цінні папери або ж по операціях з ними, яка призначена для інвесторів з кваліфікацією, не повинна розкриватися іншим учасникам ринку.
ПОДІЛИТИСЯ: