Дисципліни бухгалтерського обліку та аудиту

Сутність дисциплін бухгалтерського обліку та аудиту

Під бухгалтерським обліком розуміють упорядкований, систематизований процес збору, реєстрації та подальшого узагальнення різної фінансової інформації.

Бухгалтерським обліком відображаються:

 • виробництво продукції на підприємстві;
 • обіг товарів, робіт, послуг;
 • розподіл товарів, робіт, послуг;
 • споживання товарів, робіт, послуг;
 • стан фінансової сфери на підприємстві;
 • дані, використовувані при аналізі і плануванні діяльності організації.

Бухгалтерський облік виконує такі функції, як:

 • фіксація фактів діяльності підприємства;
 • контроль стратегії і тактики процесу управління підприємством;
 • контроль за оптимальним використанням ресурсів;
 • вимір і оцінка результатів діяльності організації.

На даний момент економіка України переходить до ринкової економіки і бухгалтерський облік набуває все більшого значення. Саме тому дисципліна бухгалтерського обліку спрямована на теоретичні засади та практичні аспекти з бухгалтерського обліку, класифікації та облік витрат, калькуляцію продуктів, підрахунок фінансових результатів.

Під аудитом розумію таку підприємницьку діяльність, яка здійснює незалежну перевірку бухгалтерської звітності, а також з надання послуг, які супроводжують аудиту.

Його головна мета – контролювати достовірність бухгалтерської звітності.

Дана дисципліна спрямована на вивчення наступних сфер:

 • Законодавство, що регулює аудиторську діяльність;
 • Програми по аудиторським перевіркам, спрямовані на перевірку діяльності підприємств;
 • Методики по прийому і способам перевірки діяльності організацій;
 • Процесу проведення аудиту.

Розглянемо ряд завдань, які необхідно виконувати дисциплін бухгалтерський облік і аудит:

 • Брати участь в процесі професійного зростання працівників;
 • Проводити необхідний аналіз за показниками праці, а також за витратами на персонал;
 • Оцінити економічну ефективність управління персонам;
 • Брати участь при плануванні і оптимізації кадрового складу підприємства;
 • Збирати, обробляти, аналізувати інформацію, яка охоплює зовнішню і внутрішню середу підприємства, щоб приймати управлінські рішення;
 • Створювати та вести бази даних, що включають в себе показники по функціонуванню підприємства;
 • Готувати звіти за підсумком інформаційно-аналітичних процедур.

Вміння, що формуються дисциплінами бухгалтерський облік і аудит

Дані дисципліни формують такі вміння:

 • Культуру мислення, здатність узагальнювати, аналізувати, сприймати інформацію, ставити цілі і вибирати шлях до її досягнення;
 • Здатність до аналізу соціально-значущих проблем і процесів, а також до їх прогнозування;
 • Уміння користуватися нормативними правовими документами при виконанні своїх обов’язків;
 • Готовність працювати в команді;
 • Здатність до прийняття організаційно-управлінських рішень, а також нести відповідальність за них;
 • Навички роботи з інформацією, її одержанням, зберіганням, переробкою;
 • Здатність збирати і аналізувати вихідні дані, які необхідні для того, щоб виконати розрахунок соціально-економічних і економічних показників;
 • Навички побудови стандартних теоретичних і економічних моделей;
 • Ряд інших умінь.
Посилання на основну публікацію