Державний контроль ринкових цін

В умовах сучасної ринкової економіки понад 80% цін встановлюються в результаті взаємодії попиту і пропозиції, а приблизно 15% цін контролює держава.
Типи державного контролю:
1. Прямий (фіксування цін):
– Максимальна ціна на ринку – встановлюється в інтересах покупців на економічно і соціально значиму продукцію. Максимальна ціна нижче Ро, тому, щоб забезпечити ринок при максимальній ціні, держава застосовує дотації. Величина державних витрат на підтримку максимальної ціни = дотація на одиницю продукції * обсяг попиту;
– Мінімальна ціна на ринку – встановлюється в інтересах виробників на сільськогосподарську продукцію. Мінімальна ціна вище Ро, тому, щоб збалансувати ринок при мінімальній ціні, держава повинна викупити надлишок продукції. Величина державних витрат для підтримки на ринку мінімальної ціни = мінімальна ціна на одиницю продукції * різниця обсягів пропозиції і попиту.
2. Непрямий – оподаткування.

Посилання на основну публікацію