Депонування: визначення

Слово «депонування» (з латини «depono» перекладається як «залишаю, кладу) позначає процес зберігання чого-небудь.

Вищевказаний термін має кілька різних значень:

  • це сейфове зберігання документів і цінностей (у загальному сенсі);
  • процедура передачі на зберігання важливих міжнародних угод (в міжнародному праві).

Депонування в останньому сенсі позначає проведення вищевказаної процедури виключно через дипломатичні представництва конкретної країни в державі, де передбачається зберігання певного документа.

Депонування конкретної категорії можливо тільки при укладанні спеціального протоколу. Останній в обов’язковому порядку повинен бути підписаний представником країни – депонента і депозитарієм.

Види депонування

Спеціалісти виділяють кілька типів вищевказаного зберігання:

  • грошове депонування;
  • депонування цінностей;
  • депонування творів мистецтва.

Крім того, депонування буває:

  • глобальне (передача банківською установою акцій на зберігання в інший банк, без права часткового вилучення);
  • адміністративне (акції або інші здані на зберігання в даний банк активи, при цьому останній виступає в ролі агента клієнта або біржового брокера).

Також фахівці виділяють нумерувати депонування (ім’я клієнта, який передає в банківську установу цінності на зберігання, приховано під спеціальним номером).

Будь-який вид депонування являє собою організований процес, який здійснюється оформленням документів відповідно до встановлених правил. Саме контрактна угода підтверджує передачу на зберігання конкретної цінності.

Умови та місце депонування залежать від того, що саме є предметом договору між сторонами, якими можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи.

Грошове депонування є найпоширенішим. Воно передбачає передачу грошових коштів у депозит банківській установі.

Це поняття включає в себе два варіанти зберігання:

  • термінове;
  • до вимоги.

Дані способи відрізняються між собою виключно терміном і умовами вилучення грошей. Певну грошову суму вкладник вносить на спеціальний рахунок. Кредитна організація видає йому документ – депозитний сертифікат, який підтверджує депонування грошей. Якщо вклад зроблений на вимогу, то вкладник зможе забрати свої кошти в будь-який час. Необхідно тільки пред’явити вищевказаний документ співробітнику банківської установи. Відсотки, що нараховуються за цей період, не втрачаються.

Термінове депонування грошей передбачає передачу на зберігання кредитної організації грошових коштів на заздалегідь обумовлений сторонами і прописаний в договірній угоді термін. Слід зазначити, що відсотки при оформленні такого виду грошового депонування нараховуються більш високі. Але якщо клієнти потрібно буде вилучити гроші раніше зазначеного терміну, то вони, звичайно, губляться.

У ряді країн (наприклад, В США) добре поширена практика обертання строкових депозитних сертифікатів. Вони вільно можуть передаватися вкладникам і дилерам кредитної організації з втратою відсотків.

Якщо кілька клієнтів спільно передають в банківську установу пакет цінних документів або інших цінностей, то такий вид депонування визначається як спільне.

Посилання на основну публікацію