Демократична система в Швеції

Швеція є представницькою демократією і управляється за допомогою демократичних структур на різних рівнях суспільства. У той же час Швеція є монархією. Це означає, що король або королева вважається главою нашої держави. Проте глава держави не має політичної влади, а лише виконує церемоніальні функції. Країною керують демократично обрані державні діячі.

Акт про форму правління, що є основним законом, що регулює питання управління країною, починається з наступного пропозиції: «Вся громадська влада у Швеції виходить від народу». Це означає, що всі рішення, прийняті на різних рівнях суспільства, ґрунтуються на поглядах і інтересах населення Швеції.

Прийняття рішень в Швеції здійснюється на трьох політичних рівнях. Цими рівнями є комуни, ландстинги і держава. Оскільки Швеція є частиною Європейського Союзу (ЄС), існує також і наддержавний рівень прийняття рішень. ЄС є європейським об’єднанням, що включає на сьогоднішній день 28 країн. На всіх рівнях працюють політики, обрані в результаті загальних виборів. Ці політики також іменуються депутатами (ledamöter). Політики засідають в виборних законодавчих органах, в які вони були обрані: в муніципальних радах, радах ландстингів / регіонів, риксдаге і Європейському парламенті.

При демократії велику роль відіграють вбудовані контрольні функції для протидії корупції та зловживання владою. Одним із способів є поділ влади між учасниками, які можуть контролювати один одного різними способами. В демократичній системі Швеції цього чимало прикладів. Один з таких прикладів – це самоврядування муніципалітетів і ландстингів, яке є способом протидії централізації управління і прийняття рішень виключно на державному рівні. Ще одним прикладом є поділ державної влади між риксдагом, учреждающим закони, урядом, що призводить закони у виконання, і судами, які судять на підставі законів. Риксдагу також зобов’язаний перевіряти і контролювати уряд. Якщо уряд не виконує свої обов’язки, риксдаг може змусити уряд піти у відставку. Згідно з Конституцією засоби масової інформації і населення мають право знати, як здійснюється управління Швецією. Завдяки цьому Швеція не постраждала від корупції і зловживання владою в тій мірі, як деякі країни.

Держава

Держава складається з риксдагу, уряду і близько 350 державних відомств, підприємств, управлінь та державних установ. Риксдагу приймає рішення про те, що слід зробити в суспільстві, уряд здійснює ці рішення і втілює їх у життя за допомогою урядової канцелярії і органів державної влади.

Шведський риксдаг

Шведський риксдаг – це парламент Швеції, що засновує закони. Це вища законодавчі збори країни. Риксдагу формується з політичних представників, обраних населенням Швеції в ході державних виборів. Політична влада міцно пов’язана з політичними партіями, оскільки члени риксдагу обираються за принципом приналежності до політичних партій. Риксдагу складається з 349 депутатів, які обираються раз на чотири роки. Основною діяльністю риксдагу є:

 

  • вироблення нових законів і скасування старих;
  • затвердження державного бюджету, тобто річного доходу (податки і збори) і витрат держави;
  • контроль за роботою уряду і органів державної влади;
  • призначення прем’єр-міністра, який, в свою чергу, формує уряд.

 

Уряд має виконавчої влади. Вона полягає в відповідальності за щоденну роботу з управління країною. Наприклад, це включає в себе представлення проекту держбюджету і визначення основних напрямків витрат, керівництво обороною країни і спільну з риксдагом відповідальність за зовнішню політику. Допомога уряду в його роботі надає Об’єднана адміністрація міністерств (Regeringskansliet), де працює безліч посадових осіб.

Зазвичай найбільша політична партія або блок політичних партій риксдагу формує уряд. Призначений риксдагом прем’єр-міністр вирішує, кому з міністрів доручити ту чи іншу політичну сферу діяльності. Кожен з міністрів уряду працює в міністерстві. Міністерства є відділами уряду, що несуть відповідальність за різні сфери діяльності. Міністерство освіти, наприклад, займається питаннями школи і освіти, а Міністерство культури – питаннями розвитку культури.

 

Органи державної влади

Органи державної влади включають в себе уряд, судові органи і органи адміністрації. Прикладами органів державної влади є Служба зайнятості, Державна страхова каса і Транспортне управління. Уряд не має права вирішувати, як органи державної влади повинні застосовувати закон, і приймати рішення по справі, що стосується роботи органу державної влади. Органи державної влади самостійні, але вони повинні слідувати основним принципам і законам, встановленим урядом. У багатьох інших країнах політики в ранзі міністра володіють владою для втручання в поточну роботу державних органів. У Швеції таких можливостей не існує. Закон перешкоджає так званому «міністерському правлінню».

Система правоохоронних органів

У систему правоохоронних органів, як правило, входять державні установи, що відповідають за забезпечення законності і правову захищеність. Суди є основою правоохоронної системи. До правоохоронної системи належать органи державної влади спрямовані на запобігання злочинної діяльності, а також слідчі органи, такі як Поліція і Орган підтримки жертв злочинів.

Шведські суди складаються з близько 80-ти державних органів і комітетів. У Швеції є три види судів: суди загальної юрисдикції, адміністративні суди і суди спеціальної юрисдикції. Суди можуть виносити покарання і вирішувати судові суперечки. Суди загальної юрисдикції складаються з судів першої інстанції (tingsrätt), судів другої інстанції (hovrätt) і Верховного суду (Högsta domstolen). Суди першої інстанції (tingsrätt) розглядають, в числі іншого, кримінальні справи, сімейні суперечки і конфлікти між приватними особами і підприємствами. Адміністративні суди складаються з адміністративних судів першої інстанції (förvaltningsrätt), адміністративних судів другої інстанції (kammarrätt) і Вищого адміністративного суду (Högsta förvaltningsdomstolen). В адміністративному суді розглядаються судові суперечки, в основному, між окремими громадянами і державними органами. Це можуть бути податкові справи, справи про іноземних громадян і громадянство (Міграційний суд) або судові суперечки зі Страховою касою або муніципалітетом.

У суді спеціальної юрисдикції приймаються рішення у справах, пов’язаних з особливими сферами права, наприклад, трудового права або споживчого права.

Право на розгляд справи незалежним і неупередженим судом є фундаментальним правом всіх жителів Швеції. Згідно шведської конституції робота судів регулюється законодавством, але в іншому вони є незалежною. Ні депутати, ні міністри не можуть вплинути на рішення суду.

Забезпечення законності означає, що всі люди повинні бути рівні перед законом. Людина вважається невинним, поки він не буде засуджений судом. Забезпечення законності є важливою частиною демократії, яка визначає правові відносини між громадянином і державою. Метою є захищеність кожної людини від посягань з боку інших осіб, співробітників органів державної влади і суспільства, а також гарантія прав і свобод кожної людини. Закони повинні бути чіткими: має бути ясно, що є законним і незаконним. Особа, яка вчинила злочин, должнo бути в змозі зрозуміти, до яких це призведе наслідків.

Той, хто вважає, що орган державної влади, наприклад, Страхова каса або муніципалітет прийняли неправильне рішення, може його оскаржити. Орган державної влади, який прийняв рішення, повинен надати інформацію про те, як подати апеляційну скаргу. Інформація зазвичай вказана в кінці тексту рішення.

Юстиція – богиня правосуддя в давньоримській міфології. Ваги символізують правосуддя, а меч є символом влади. Пов’язка на очах означає, що суд ведеться, незважаючи на особи, що символізує рівність всіх людей перед законом.

Муніципалітети

Всі жителі Швеції живуть в муніципалітетах. В країні 290 муніципалітетів, кожен зі своїм власним правлінням. Муніципалітети багато в чому мають самоврядуванням. Муніципалітет очолюється народно обраним муніципальним радою і призначеними ним правлінням і комітетами. У законі про місцеве самоврядування зазначено, за що відповідають ландстинги / регіони і муніципалітети і які їхні обов’язки. Найбільші три муніципалітету в Швеції – це Стокгольм, Гетеборг і Мальме. У багатьох муніципалітетах проживає понад 100000 чоловік. Деякі муніципалітети називаються містами.

Посилання на основну публікацію