1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Дефлятор: визначення

Дефлятор: визначення

Дефлятор – це спеціальний коефіцієнт, необхідний для ефективного і точного перерахунку економічних показників, виражених в грошовому обчисленні. Основне завдання – приведення параметрів до конкретного рівня цін минулого періоду. У чисельній формі дефлятор можна співвіднести з індексом зростання цін.

Дефлятор – це показник, величину якого можна виразити як середня зміна вартості двох видів продукції – народного та промислового призначення. Це статистичний прийом, який дозволяє коригувати різницю між реальною і загальною ціною. Основними показниками, які використовуються для перерахунку, можна назвати дефлятор ВВП і дефлятор ВНП.

Дефлятор – це параметр, який допомагає провести повноцінний аналіз індексу цін, а також показників ВВП (внутрішнього валового продукту) і ВНП (внутрішнього національного продукту).

Основні види дефляторов і їх особливості

Для розрахунку найбільш важливих показників економіки може застосовуватися кілька видів дефляторов, кожен з яких має свої особливості і функції:

1. Дефлятор ВНП (валового національного продукту). Цей показник можна виразити, як відношення номінального валового національного продукту до реального ВНП.

Особливість дефлятора ВНП в тому, що він виражає не тільки вартість споживчої продукції і послуг першої необхідності, але і реальну ціну інвестиційних товарів. Міра обчислення показника – відсотки.

Щоб привести номінальний ВНП до реального параметру необхідно використовувати два основні індекси – дефлятор ВНП і ІСЦ (індекс споживчих цін). Для розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ) можна застосувати поняття «споживчий кошик», в якій знаходиться майже триста різних найменувань продукції. Сам розрахунок проводиться таким чином:

ІСЦ = (Загальна вартість споживчого кошика на поточний рік / Загальну вартість споживчого кошика за базовий рік) * 100%.

Після розрахунку ІСЦ можна приступати до обчислення дефлятора ВНП:

ВНП реальний = ВНП номінальний / ІСЦ.

При розрахунку реального валового національного продукту необхідно використовувати не відсотки, а соті частки.

2. Дефлятор ВВП – це параметр (індекс), який відображає рівень цін вже виготовлених послуг або товарів. За допомогою цього показника можна розрахувати реальний ВВП економіки будь-якої країни. Отриманий показник дозволить дізнатися, наскільки явним є зміна фізичного обсягу вироблених на ринку послуг товарів.

Розрахунок дефлятора ВВП, як правило, проводиться із застосуванням індексу цін Пааше. Вирахувати цей показник можна за такою формулою:

коефіцієнт індексу цін Пааше

  • Де параметри q1 і q0 – це показники, які характеризують обсяг виробництва за певний проміжок часу;
  • – Е – це просто грецький знак, що відображає суму;
  • – p1 і p0 – це вартість товару, яка береться за розрахунки і базовий рік.
ПОДІЛИТИСЯ: