Cміттєва облігація

Cміттєва облігація – актив (цінний папір), яка дозволяє покупцеві (інвестору) отримувати досить істотний прибуток, незважаючи на низький кредитний рейтинг.

Сміттєві облігації в світовій практиці часто називають «викидними». У ролі емітентів сміттєвих облігацій, як правило, виступають маловідомі організації, що не мають належної репутації для залучення короткострокових позик.

Сміттєві облігації – інструменти фондового ринку, що відрізняються мінімальним кредитним рейтингом. З цієї причини непридатні боргові активи мають погану фінансову репутацію, а операції з ними несуть великі ризики для інвесторів. З іншого боку, сміттєві облігації можуть стати джерелом більш високого прибутку для інвесторів. Головна особливість таких облігацій – наявність високої процентної ставки в розрахунку на швидке залучення коштів з метою вирішення фінансових проблем або порятунку підприємства від банкрутства.

Роль сміттєвої облігації в класифікації і її сутність

Облігація являє собою популярний інструмент фондового ринку (боргове зобов’язання, цінний папір, актив), який приносить дохід у вигляді відсотків і випускається серійно. Компанія-емітент, яка здійснює випуск боргових паперів, бере зобов’язання віддати гроші до певної дати і стабільно виплачувати відсотки.
Облігація, на відміну від інших боргових інструментів (наприклад, векселів), є санкціонованою цінним папером. Вона схвалена керуючим органом (як правило, радою директорів) і підпорядковується певним правилам. У ролі забезпечення по облігації використовується майно компанії-емітента. Випуск боргових паперів здійснюється на спеціальних бланках, а їх оригінальність підтверджується печаткою.

Облігації мають широку класифікацію, але одним з основних ознак є їх надійність. З урахуванням цього критерію можна виділити:

– високонадійні облігації. До цих цінних паперів відносяться першокласні активи, які випускаються надійною компанією з гарною репутацією і високим рівнем прибутку. Як правило, такі емітенти стабільно платять відсотки по облігаціях інвесторам;

– облігації, що мають високий рейтинг. Цей критерій відображає рівень рейтингу боргових паперів, який повинен бути «АА» або «ААА». Завдання визначення та присвоєння такої кваліфікації лежить на рейтингових агентствах;

– сміттєві (викидні) облігації – активи, які відрізняються великими ставками відсотка і компенсують високі ризики покупця (інвестора). Як правило, такі інструменти мають найбільш низький інвестиційний рівень (рейтинг «В»);

– облігації без забезпечення. Особливість таких активів – відсутність забезпечення цінного паперу іншим активом;

– облігація «з подушкою». Так називаються боргові інструменти, які мають найбільший ступінь надійності і максимальну процентну ставку. Найчастіше такі активи реалізуються за премією за вартістю, що перевищує номінал. Облігації «з подушкою» можуть принести великий прибуток інвестору в разі продажу до погашення.

класифікація облігацій по надійності
Незважаючи на високі ризики, інвестори вважають за краще працювати з викидними (сміттєвими) облігаціями. Основний фактор, який приваблює покупців – високий рівень прибутковості активу (якщо порівнювати зі звичайними акціями). Наприклад, стандартна прибутковість по звичайних борговими паперами не перевищує 8-10% в рік. Але тут інвестор отримує гарантію того, що відсотки будуть виплачені в строк, а компанія в найближчому майбутньому буде успішно працювати.

У випадку з сміттєвими облігаціями таких гарантій немає, тому прибуток за купонними виплатами може досягати 130-200% річних. Імовірність своєчасного погашення боргів емітентом дуже низька і немає гарантій. Інвестори усвідомлюють існуючі ризики, але все одно працюють з такими паперами в розрахунку на максимальний дохід. Іноді сміттєві облігації грають роль грошей в процесі поглинання компаній. У цьому випадку інвестори отримують свою частку непридатними облігаціями.

Кредитний рейтинг

Велика частина цінних паперів на ринку мають мінімальний рейтинг. Лише близько двох відсотків всіх компаній-емітентів акцій та облігацій можуть похвалитися максимальною оцінкою «ААА». Такі підприємства відрізняються низьким рівнем левериджу, стабільним прибутком і хорошою репутацією. З іншого боку, чим вище рівень надійності, тим менше дохід.

Посилання на основну публікацію