Цінні папери грошового ринку

Цінні папери грошового ринку свідчать про запозичення фінансів і є борговими Центробанку. Сюди відносяться векселі, ощадні сертифікати, депозитні розписки і т.д. Отримати дохід за цими цінними грошовими паперів можна лише один раз: купивши їх за низькою ціною і перепродуючи за вищою, або погасивши їх і отримавши одноразовий відсоток.

Грошові цінні папери короткострокові, термін їх погашення менше року. Чому їх називають саме паперами? Тому що вони найчастіше використовуються в кредитно-банківській сфері, а всі кошти, отримані від них – це традиційні гроші, що застосовуються для платежів і будь-яких інших фінансових операцій.

Деякі види грошових цінних паперів можуть використовуватися в якості замінників грошових коштів під час проведення платежів. Сюди відносяться комерційні векселі, які використовуються в якості оплати за поставку товарів. Урядові казначейські векселі приймаються для оплати податкових зборів, причому навіть федерального рівня.

Виходячи з ринкової угоди, дохід від грошових цінних паперів реалізується шляхом вираховування різниці між продажем і купівлею. Цінні папери відіграють серйозну економічну роль. Вони забезпечують безперервний кругообіг промислового, банківського і фінансового капіталу, постійну роботу бюджету, цінні папери прискорюють процеси купівлі-продажу товарів і послуг. Іншими словами, завдяки грошовим цінних паперів забезпечується безперервна робота майже кожного великого підприємства України.

Посилання на основну публікацію