Ціна попиту ресурсу

Ціна попиту ресурсу – найвища ціна, яку потенційний інвестор готовий заплатити за даний ресурс.
Pd = MRPk (в грошах), включаючи ціну верстата при його утилізації в металобрухт.
Інвестор ніколи не заплатить за верстат ціну вище поточної вартості верстата.
Ps – покупна ціна верстата. Якщо Pd більше Ps – купувати вигідно, якщо менше – невигідно, якщо вони рівні – підприємець вирішує сам.
Характер зміни Pd і Ps в залежності від кількості купуються конкретною фірмою верстатів дозволяє зробити висновок, що дотримання трьох правил забезпечує фірмі оптимальну кількість придбаних капітальних ресурсів.
Визначимо, як змінюється Pd при збільшенні кількості купуються верстатів. Pd або поточна вартість ґрунтується на суб’єктивній оцінці підприємницьких потенційних доходів.
Підприємець, набуваючи черговий верстат, виходить з власної оцінки можливостей верстата провести додатковий продукт і можливостей фірми реалізувати це продукт.
Чим більше верстатів набуває фірма, тим більше невпевненість отримати від них адекватну віддачу. Попит на продукцію може впасти. У певний момент почне діяти закон спадної віддачі, що викличе спад граничного продукту, одержуваного від верстата. Це призведе до того, що в міру зростання кількості верстатів, підприємець буде знижувати величину очікуваного чистого віддачі від верстата.
Таким чином, при заданій процентній ставці поточна вартість так само знижується при зростанні рівня інвестицій конкретної фірми. У зв’язку з цим крива Pd має негативний нахил. Для окремої фірми, чий попит на капітальні ресурси не впливає на ціну верстатів, крива Ps верстата буде горизонтальною.
Оптимальний рівень інвестування J1 відповідає точці перетину кривих D і S. Якщо фірма закуповує верстатів менше, ніж на J1, то Pd буде більше Ps, тобто: поточна вартість майбутнього потоку доходів переважає потенційну ціну верстата, і фірмі варто розширити інвестиції.
У міру збільшення числа закуповуваних верстатів Pd падає поки не досягне точки J1, коли на думку підприємця необхідно припинити розширення капітальних ресурсів.
Зміна ставки% призводить до зміщення кривої Pd: зростання ставки% викликає зниження поточної вартості доходів і зниження Pd при будь-якому рівні інвестування. В результаті чого крива D зміститься вліво і обсяг інвестування знизиться до J2, і навпаки: якщо ставка% збільшиться, то крива зрушиться вправо і рівень інвестицій зросте.
Таким чином, порівняння Pd, який дорівнює текeщей вартості майбутніх доходів і Ps, рівній покупної вартості, дозволяє підприємцю прийняти рішення про покупку ще одного верстата.

Посилання на основну публікацію