Цілі і види інвентаризації на складі

Інвентаризація – перевірка фактичної наявності товарів і тари і зіставлення отриманих даних з даними бухгалтерського обліку.
Залежно від термінів розрізняють інвентаризацію:
1. Планова – проводиться на підставі графіка, складеного бухгалтером і затвердженого керівником. Проводиться не рідше двох разів на рік.
2. Позапланова – проводиться у разі стихійних лих, крадіжок, при звільненні МОЛ.
За обсягом розрізняють інвентаризацію:
1. Хмарно.
2. Вибіркова – проводять в міжінвентаризаційний період. Перевірці підлягають близько 15% наявних товарів. Отримані результати при підрахунку порівнюють з картками або записами в книзі. Виявлені помилки служать підставою для позапланової інвентаризації.
Крім збереження товарів і тари метою проведення інвентаризації є перевірка умов їх зберігання, виявлення неходових товарів і товарів з простроченим терміном придатності.

Посилання на основну публікацію