Часткове банківське резервування: визначення

Що таке часткове резервування в банківській діяльності

Часткове резервування (Fractional-Reserve Banking) – банківська політика, яка передбачає збереження деякої частини залучених депозитів в якості фінансового резерву для забезпечення своєї ліквідності.

Це означає, що резервні гроші банківську установу не використовує для активних операцій. Певна сума повинна зберігатися на спеціальному резервному рахунку в Центральному банку, щоб мати можливість виконувати зобов’язання перед клієнтами, які виявлять бажання достроково зняти свої гроші з банківського рахунку.

Система часткового банківського резервування виглядає наступним чином. В результаті пасивної операції, наприклад, відкриття клієнтом депозиту, банк отримує певну суму грошей для здійснення активних операцій – видачі кредитів, покупки цінних паперів, інвестування або будь-який інший діяльності, яка принесе прибуток. Але згідно з нормативами обов’язкового резервування, які визначає ЦБ, не можна використовувати для отримання доходу всі активи, тобто 100% отриманих вкладів. Певну частину активів слід «заморозити» – зберігати на окремому рахунку в формі готівки або інших високоліквідних активів, які є найбільш доступними для вилучення. Мінімальна норма резервних активів для комерційних банків – від 10% до 20% від суми залучених вкладів.

Також банківська установа може мати надлишкові резерви – це фактичні резерви банку, які перевищують суму обов’язкових резервів.

Користь часткового банківського резервування

Підтримка достатньої резервної норми забезпечує:

  • 1) Збереження ліквідності банку.
  • 2) Реалізацію монетарної політики Центрального банку.
  • 3) Регулювання попиту і пропозиції грошей в економіці країни.
  • 4) Створення можливостей для повторного кредитування і депонування грошових коштів, що суттєво збільшує загальну грошову масу в країні.
  • 5) Захищає в деякій мірі від банківської кризи.
  • 6) Забезпечує стабільність банківської системи.

Чи захищає часткове резервування від банківської кризи?

Дана система ведення банківської справи не може повністю забезпечити банк від кризи неплатоспроможності або банкрутства – тільки частково. Так як існує реальна ймовірність, що число клієнтів, що бажають зняти гроші з рахунку, дорівнює кількості клієнтів, які вкладають гроші.

Якби подібний випадок стався, тобто всі клієнти здійснили «набіг на банк», тих коштів, які зберігаються в резервному фонді, було б недостатньо. Однак на практиці потреба дострокового закриття депозитного рахунку виникає тільки у деякої частини клієнтів – для них і передбачений механізм часткового резервування.

Якщо виникне більш критична ситуація і засобів на резервному фонді буде недостатньо, банк може зробити наступні варіанти дій, щоб виконати свої зобов’язання:

  • 1) Звернутися до кредитора останньої інстанції, тобто в Центральний банк.
  • 2) Скористатися можливостями міжбанківського кредитування.
  • 3) Продати частину своїх фінансових активів (наприклад, облігації).
Посилання на основну публікацію