Бухгалтерська звітність: визначення

Бухгалтерська звітність – це сукупність даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності за конкретний звітний період. Інформація надається за встановленими формами у вигляді таблиць. Бухгалтерська звітність інтегрує інформацію всіх видів обліку і є завершальним етапом в бухгалтерському обліку.

Склад бухгалтерської звітності

• Бухгалтерський баланс (форма № 1).

• Звіт про прибутки і збитки (форма № 2).

При складанні річної звітності до складу звітності, крім названих форм, також включаються:

• Звіт про зміни капіталу (форма № 3).

• Звіт про рух грошових коштів (форма № 4).

• Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5).

• Пояснювальна записка і аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов’язковому аудиту.

Бухгалтерська звітність виявляється потрібної як всередині компанії, так і поза нею. Часом вона виступає сполучною ланкою підприємства з зовнішнім середовищем. Від того, наскільки повно, достовірно і зрозуміло буде представлена ​​інформація, залежить подальша фінансова доля компанії. Адже саме на основі бухгалтерської звітності зацікавлені сторони приймають рішення про інвестування.

Застосування бухгалтерської звітності

Бухгалтерська звітність необхідна:

  • Адміністрації підприємства. Відштовхуючись від даних, представлених в документах, керівники приймають ті чи інші управлінські рішення, аналізують і оцінюють ефективність діяльності підприємства, отримуючи уявлення про його фінансової стійкості, а також попереджають негативні результати господарської діяльності.
  • Стороннім користувачам, які мають фінансовий інтерес – працівникам, кредиторам, акціонерам, інвесторам, постачальникам і т.д. На основі бухгалтерської звітності ці користувачі можуть робити висновки про перспективи співпраці, про ліквідність і платоспроможність підприємства, про інвестування.
  • Відомчим організаціям – податковим та контрольно-ревізійним органам, позабюджетних фондів, статистичним управлінням і т.д.
  • Організації можуть бути зацікавлені в перевірці правильності нарахування податків, внесків та інших аспектах діяльності підприємства.

Бухгалтерська звітність підприємства і зовнішнє середовище

Бухгалтерська звітність часто виступає сполучною ланкою підприємства з зовнішнім середовищем. І основним завданням надання даних є залучення фінансових коштів на фінансових ринках. Від того, як буде представлена ​​інформація, багато в чому залежить доля підприємства. Відповідальність за це покладається на фінансових менеджерів вищої ланки. Перш ніж передавати інформацію зовнішнім користувачам, вони зобов’язані знати, як це вплине на прийняті зацікавленими особами рішення.

Оскільки бухгалтерської звітності на фінансових ринках надається велика увага, то для зручності розробляються стандарти фінансового обліку, на основі яких відбувається реєстрація компаній на біржах цінних паперів. Незважаючи на національні особливості, вони покликані забезпечувати повноцінний потік інформації між підприємством і фінансовими ринками, включаючи індивідуальних інвесторів.

Облік і звітність російських підприємств в даний час дещо відрізняється від світових стандартів. Це обумовлено все ще тривалим процесом трансформації від функцій, що виконувалися ними в умовах планової економіки, до функцій в умовах ринкової економіки. У зв’язку з цим звітність російських підприємств поки не дає в ряді випадків можливості безпосередньо отримувати всю фінансову інформацію без попередньої коригування для прийняття фінансових рішень.

Посилання на основну публікацію