✅Бухгалтерська проводка

Бухгалтерська проводка (бухгалтерська запис) – це запис в паперовому журналі або в комп’ютерній базі даних про зміну стану об’єктів, що враховуються.

Зазвичай бухгалтерська проводка складається з опису дебетуємого і кредитується об’єкта обліку, а також числових характеристик зміни, наприклад, кількості та вартості.

Можна сказати, що бухгалтерська проводка це спосіб реєстрації господарських операцій одночасно на двох різних, але економічно взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку в рівних сумах.

Бухгалтерська проводка складається тільки на підставі первинних облікових документів.

Для складання бухгалтерської проводки необхідно виконати наступні дії:

 • визначити економічний зміст об’єкта;
 • визнати об’єкт обліку;
 • технічно відобразити об’єкт обліку на відповідних рахунках бухгалтерського обліку за дебетом і за кредитом.

У бухгалтерії існують два види бухгалтерських проводок:

 • Прості проводки – це проводки, в яких кореспондуються два рахунки.

Приклад:

Операція з видачі з каси заробітної плати працівникам підприємства в розмірі 1000 000 грн. буде відображена проводкою:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» Кредит рахунку 50 «Каса» -100 000 грн.;

 • Складні проводки – це проводки, які зачіпають більше двох кореспондуючих рахунків.

Причому складні проводки бувають двоякого роду.

У першому випадку, коли дебетується один рахунок і одночасно кредитується кілька рахунків. При цьому сума рахунків, що кредитуються, дорівнює сумі дебету рахунку.

Приклад:

Операція надходження на розрахунковий рахунок виторгу від продажу продукції на суму 100 000 грн. і від продажу основного засобу на суму 50 000 грн. Може бути показана складною проводкою:

 • Дебет рахунку 51 «Розрахункові рахунки» 150 000 грн.
 • Кредит рахунку 90 «Продажі» 100 000 грн.
 • Кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи» 50 000 грн.
 • Цю складну проводку можна представити двома простими, а саме:
 • Дебет рахунку 51 «Розрахункові рахунки» Кредит рахунку 90 «Продажі» – 100 000 грн .;
 • Дебет рахунку 51 «Розрахункові рахунки» Кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок «Інші доходи» – 50 000 грн.

У другому випадку кредитується один рахунок і одночасно кілька рахунків дебетується: при цьому сума рахунку, що дебетується дорівнює сумі кредитується рахунку.

Приклад:

Від постачальника надійшли матеріали на суму 10 000 грн. і устаткування щодо встановлення на суму 50 000 грн.

Складна бухгалтерська проводка цієї операції буде здійснена наступним чином:

 • Дебет рахунку 10 «Матеріали» 10 000 грн.
 • Дебет рахунку 07 «Устаткування до установки» 50 000 грн.
 • Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 60 000 грн.
 • Цю складну проводку можна представити двома простими, а саме:
 • Дебет рахунку 10 «Матеріали» Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» – 10 000 грн .;
 • Дебет рахунку 07 «Устаткування до установки» рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» – 50 000 грн.

Застосування складних проводок скорочує кількість облікових записів, що своєю чергою, заощаджує час, необхідне для здійснення облікових і аналітичних функцій.

За характером розкритих даних проводки бувають:

 1. реальні;
 2. умовні;
 3. уточнюючі.

Реальні проводки застосовуються для відображення господарських операцій, фактів, явищ дійсно відбулися (Наприклад, отримання кредиту, нарахування та видача заробітної плати та ін.).

Умовні проводки виникають як результат методології обліку, хоча в реальній дійсності операція не

Відбувалася, але бухгалтерська проводка складається. Вони застосовуються у двох випадках:

 • – Для перенесення показників;
 • – Для уточнення показників.

Наприклад:

 • закривається рахунок реалізація і визначається фінансовий результат.
 • включаються витрати по управлінню в витрати виробництва (витрати з управління визнаються на рахунку «Загальногосподарські витрати», і при їх включенні в витрати виробництва ніякого господарського факту не відбувається).

До уточнюючим проводках відносяться виправні проводки, а також проводки зі списання калькуляційної різниці по рахунках процесу виробництва.

Уточнюючі проводки бувають:

 • додаткові – складаються звичайним чорнилом, їх сума збільшує обороти по рахунках;
 • сторнировочні – складаються червоним чорнилом і при підрахунку підсумків червона сума віднімається.
Посилання на основну публікацію