Бригадна матеріальна відповідальність

Для створення бригади потрібна згода не менше 2/3 майбутніх її членів. З числа членів бригади призначається бригадир. Бригада підписує договір про матеріальну відповідальність у двох примірниках: один зберігається в бухгалтерії, а другий у бригадира. Завдані збитки розподіляється між членами бригади пропорційно їх заробітної плати та фактично відпрацьованого часу по формулі:
Недостача на одного члена бригади = Загальна недостача * Заробітна плата одного члена бригади / Сумарна заробітна плата бригади
Якщо протягом роботи вибуває рядовий член бригади або приймають нового працівника, то договір не переоформлюють і інвентаризацію не проводять. Навпаки ПІБ вибулого записують дату вибуття, а іншого вписують в договір.
Якщо змінюється бригадир (пішов у відпустку, на навчання або звільняється), то обов’язково переоформлюють договір і проводять інвентаризацію.
Бригада має право:
– Дати відвід члену бригади, що не викликає довіри;
– Вимагати від адміністрації створення необхідних умов для роботи;
– Проводити самоучете в неробочий час.
Бригада зобов’язана:
– Забезпечити збереження товару;
– Брати участь у проведених інвентаризації;
– Про всі порушення, зауваженнях ставити до відома адміністрацію.

Посилання на основну публікацію