Бланки суворої звітності (БСЗ)

При здійсненні готівкових грошових розрахунків під час продажу товарів, виконання робіт, надання послуг в обов’язковому порядку повинна застосовуватися контрольно-касова техніка (ККТ).

З цього правила є три виключення. ККТ може не застосовуватися:

– При наданні послуг населенню (за умови видачі бланка суворої звітності);

– Платниками ЕНВД при здійсненні видів діяльності, що підлягають оподаткуванню ЕНВД (за умови видачі на вимогу покупця довільного документа, що підтверджує розрахунки і містить ряд обов’язкових реквізитів);

– Організаціями і підприємцями, при здійсненні ряду видів діяльності (затверджений закритий перелік) або в силу знаходження в віддалених або важкодоступних місцевостях (без видачі будь-якого підтверджуючого документа).

Визначення терміна «бланк суворої звітності»

Бланк суворої звітності (БСЗ) – це документ, що підтверджує отримання готівки, який замінює касовий чек.

Бланки суворої звітності застосовуються тільки при наданні послуг населенню.

При готівкових розрахунках між організаціями (індивідуальними підприємцями) БСО застосовуватися не може.

Якщо не затверджена уніфікована форма БСО, застосовується самостійно розроблена форма БСО, що містить такі обов’язкові реквізити:

а) найменування, шестизначний номер і серія;

б) найменування і організаційно-правова форма – для організації; ПІБ – для індивідуального підприємця;

в) місце знаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи;

г) ІПН присвоєний організації (індивідуальному підприємцю), що видала документ;

д) найменування послуги;

е) вартість послуги;

ж) розмір оплати;

з) дата складання документа та здійснення розрахунку;

і) посаду, ПІБ, відповідального за здійснення операції і правильність її оформлення, його особистий підпис, печатка організації (індивідуального підприємця);

к) інші додаткові реквізити, які характеризують специфіку наданої послуги.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них не є бланками суворої звітності.

Бланки суворої звітності можуть виготовлятися друкарським способом або формуватися з використанням автоматизованих систем. У будь-якому випадку, дублювання серії і номера БСО не допускається.

Облік БСО, виготовлених друкарським способом ведеться в книзі обліку бланків документів. Відривні корінці БСО зберігаються не менше 5 років.

Облік БСО, виготовлених з використанням автоматизованих систем ведеться в цих автоматизованих системах. Інформація про операції з БСО повинна зберігатися в автоматизованій системі не менше 5 років.

У бухгалтерському обліку бланки суворої звітності відображаються на однойменному позабалансовому рахунку 006. Облік ведеться в умовній оцінці, за кожним видом БСО і за місцями їх зберігання.

Посилання на основну публікацію