Благодійний траст: визначення

Письмова домовленість про передачу однією особою іншій будь-яких власних активів називається трастом. За даним договором призначаються вигодонабувачі і контролер за угодою. Траст є трастовим угодою. Благодійним трастом називають створений для благодійності траст.

Траст є цивільно-правовим інститутом, а його визначень існує безліч. Дана правова конструкція досить складна. Майно засновника зовсім не відчужується, а переходить до довірчого власнику. Важливим моментом є статус довірчого власника. При цьому майно недоторканне. Благодійний траст володіє необмеженим терміном передачі майна в управління, а також невідомих кругом набувачів вигоди. Даний вид трасту характеризується різними призначеннями. Також траст забезпечує професійне управління активами.

Хто може бути засновником трасту і управляти майном трасту?

Засновником трасту може бути досягла повноліття фізична особа або група осіб, або юридична особа або група юридичних осіб. Після того, як трастове угода підписана, всі права на активи переходять до довірчого власнику. Таким чином, власник фактично передає володіння власним майном трастової фірми. В його обов’язки входить неухильне дотримання всіх положень трастового угоди. При цьому контроль за діяльністю трасту здійснюється наглядовими органами.

Власник може змінити траст, якщо це передбачає трастове угоду. У ситуації припинення існування трасту обов’язки по ньому перекладаються на державу, в якому існує траст. Призначається новий виконавець умов трасту, тим самим траст має законодавчий захист. Трастове угоду дуже складно опротестувати в судовому порядку, оскільки воно – серйозна перешкода. Крім безпосередньо чистих благодійних трастів існує благодійний траст з розділеним інтересом. У їх числі існують благодійні бенефіціари і звичайні. Подібні трасти відрізняються виплатами по доходах. Для отримання пільг по податках вони відповідають певним вимогам.

Хто може бути контролером трасту?

Протектор або контролер трасту – це власник активів, який наділяється певними правами і обов’язками. Ним може стати будь-яка фізична або юридична особа. Власник трасту також може призначити протектором по трасту адвокатське бюро. Протектор призначається на будь-який термін або взагалі не призначається. Також протектор може володіти різними повноваженнями. Іноді в трасовому угоді призначається ціла група протекторів з різноманітними повноваженнями.

Які повноваження є у протектора?

Ще в процесі створення трасту визначаються конкретні повноваження протектора. Вони можуть мати відмінності. Протектор може змінити бенефіціаром або дозволити зміну групи бенефіціарів. Також він може вибрати інвестиційну компанію, термін розподілу прибутку, відсоток від інвестицій. У кожному певному випадку обов’язки і права визначаються суто індивідуально

Хто може бути вигодонабувачем за трасту?

Вигодонабувачі або бенефіціари отримують дохід від трастових угод. Дані набувачі вигоди призначаються безпосереднім власником, творцем трасту. Вигодонабувачами можуть бути фізичні та юридичні особи, а також фонди. Саме творець трасту визначає групу осіб, гідну отримання активів. Далеко не всі групи є його спадкоємцями.

Де саме знаходиться банківський трастовий рахунок?

Рахунки вигодонабувачів трасту розташовані в банках, які можуть не мати інформації про трасті в разі, якщо рахунок існував ще до установи трасту. Рахунок може бути відкритий самим засновником поряд з установою трасту. При цьому компанія іноді переводить фінанси безпосередньо на дані рахунки.

Фахівці рекомендують відкривати рахунок в іншій країні. Також рахунок можна відкрити в будь-якій банківській структурі, яка знайома з самим поняттям трасту. Часто при цьому банк вимагає показати походження активів. Спеціальна процедура допоможе визначити чистоту трасту і надати йому статус законного походження.

Посилання на основну публікацію