Бізнес проект: визначення

Бізнес проект являє собою документ, в якому представлено повний опис і обгрунтування того чи іншого проекту, а також можливостей всебічної оцінки ефективності рішень, прийнятих при його реалізації. Тобто, в цілому, бізнес проект відповідає на питання – чи має сенс вкладати гроші в той чи інший проект.

Основні завдання бізнес проекту

 • 1) Довести той факт, що певний продукт або послуга обов’язково буде користуватися попитом серед певної категорії покупців.
 • 2) Встановити розміри ринку збуту продукту.
 • 3) Визначити показники прибутку і рентабельності майбутнього проекту, які, власне, і дадуть відповідь на питання про доцільність вкладення коштів.

Види бізнес – проектів

Сучасні бізнес проекти мають свою класифікацію:

1) За типами проекту.

Це означає класифікацію за основними областям діяльності, в рамках якої здійснюється реалізація проекту.

2) По класах проекту.

У це поняття входить склад і структура проекту, а також його предметна область. Наприклад, це може бути монопроект, який являє собою окремий проект різних типів, масштабів. Так само це може бути мультипроекта, який являє собою комплексний проект, що складається з окремих так званих монопроектов. Є й таке поняття, як мегапроект, суть бізнес проекту такого види – це цілий план розвитку регіонів та інших подібних утворень.

3) За масштабом проекту.

Цей показник залежить від числа учасників, які беруть участь в проекті, а також від рівня впливу на навколишнє середовище.

4) За тривалістю проекту.

Проекти в більшості своїй можуть поділятися на довгострокові, короткострокові і середньострокові.

5) За складністю.

Залежить від ступеня складності проекту з фінансової точки зору, а також характеризується з точки зору технічної складності.

6) По виду проекту.

Цей показник має на увазі під собою характер предметної області проекту, а також інші показники, які відіграють важливу роль.

В цілому організаційні проекти являють собою реформування організацій, а також можливість побудови системи управління. Так, бізнес план проекту відіграє важливу роль у багатьох аспектах діяльності підприємства.

Функції бізнес проекту

За допомогою даного документа можна легко і просто дати оцінку основних результатів діяльності підприємства за конкретний період часу. Також бізнес проект може використовуватися для розробки концепції, яка вибирається для ведення бізнесу. Крім цього, бізнес проект є основним інструментом для залучення нових інвестиційних вкладень і виступає позивом для реалізації певної стратегії компанії.

Складання бізнес проекту виступає в якості одного з основних інструментів планування, а також для отримання грошей з зовнішнього джерела. Тобто, бізнес проект є інструментом отримання банківських позичок для реалізації мети компанії, а також для отримання грошей під проект у вигляді позик. Якщо вами планується розробка бізнес проекту, то важливо приділяти увагу основним пунктам, які містить в собі цей проект.

Зміст бізнес проекту

Він містить масу характеристик діяльності підприємства, а також фінансових результатів. Являє собою найважливіший інструмент реалізації стратегії підприємства, тому структура такого документа підлягає уніфікації. Якщо говорити про зміст цього документа, то стандартний бізнес план містить у собі наступні розділи:

1) Резюме.

Воно містить в собі короткий опис проекту, тому саме за рахунок резюме складає ту чи іншу першу виставу про проект. З цієї причини даний пункт є дуже важливим, і від нього залежить ступінь інтересу потенційних інвесторів. Резюме в обов’язковому порядку повинно містити ряд пунктів:

 • Цілі проекту;
 • опис компанії, яка займається реалізацією проекту;
 • виклад найпривабливіших позицій проекту;
 • потреба в інвестиціях, сума вкладень;
 • короткий опис розрахунку фінансових показників, які характеризують ефективність проекту;
 • порядок, в якому будуть повертатися позикові кошти;
 • терміни повернення позикових коштів, а також факти, які будуть підтвердженням надійності діяльності підприємства, в тому числі гарантії.

Реалізація бізнес проектів починається саме з цього важливого етапу, який включає в себе черговість виконання дій.

2) Опис підприємства.

Цей розділ повинен містити в собі короткий опис підприємства і його діяльності, а також описувати основні види діяльності компанії і її характер. Крім того, сюди можна віднести профіль і стадію розвитку бізнесу, яка також грає дуже важливу роль у всьому процесі. Описуються і основні цілі підприємства, і його форма господарювання.Далі йде опис товарів і послуг, які будуть запропоновані клієнтам компанії, а також розраховуються основні показники за останні кілька років. Характеризуються сучасні темпи розвитку і описуються його основні тенденції. Розраховуються показники конкурентоспроможності товарів і підприємств, причому розрахунок проводиться по конкретних ринків і позицій. Можна вказати деякі конкурентні переваги компанії. Бізнес проект підприємства містить цей пункт не дарма, оскільки він відіграє вирішальну роль.

3) Опис товарів, продукції або послуг.

На цьому етапі здійснюється безпосередньо саме опис, а також можливості, які надає використання цих товарів або послуг. Переваги товару, готовність товару або продукту до виходу на ринок, а також список споживачів, які вже встигли ознайомитися з продуктом і дати про них хороший відгук.

4) Маркетинг і аналіз.

Цей етап також є дуже важливим в бізнес плані, оскільки від нього залежить ступінь зацікавленості інвестора в доцільності проекту. Основною метою проведення аналізу ринку є роз’яснення того, як саме створюється бізнес буде діяти на ринок і на ситуацію, яка на ньому складається. Аналіз ринку включає в себе ряд наступних елементів:

 • Певні ємності і попиту на ринку;
 • результати проведення маркетингового дослідження;
 • результати дослідження ринку;
 • прогнозовані обсяги продажів і доходів;
 • опис стратегії маркетингу компанії – способів просування товару, реклами і так далі.

У свою чергу маркетингова стратегія включає в себе ряд основних дій, а саме:

 • сегментацію ринку;
 • стратегію, за якою відбуваються основні принципи ціноутворення;
 • охоплення ринку і розробка новинок товарів;
 • ресурсна стратегія;
 • методи і способи стимулювання збуту, вибір стратегії по рекламної діяльності;
 • стратегія розвитку компанії на подальшу перспективу.

5) План виробництва.

Цей етап є особливо важливим, якщо бізнес план складається для виробничої діяльності. Він повинен включати в себе загальний підхід до виробничої діяльності, а також вся сировина і матеріали, які знадобляться для ведення успішної діяльності, обладнання та потужності, а також вимоги до трудових ресурсів, які будуть використовуватися при виробництві продукту.

Також цей розділ включає в себе план, за яким буде відбуватися оновлення продукції:

 

 • опис підходів, принципів, які використовувалися при розробці стратегії;
 • обгрунтування інвестиційного проекту з технічної та економічної точки зору;
 • показники конкурентоспроможності, а також якість продукції;
 • плани по розробках.

 

Крім того, сюди можна віднести і план виробництва продукції, який містить у своєму складі ряд питань:

 • розрахунок потужності;
 • календарний план і оперативні плани, план реалізації продукції і аналіз використання потужностей підприємства.

У свою чергу план виробництва і реалізації продукту містить в собі розрахунок цілого ряду показників. На даному етапі складається також і план розвитку виробництва, наприклад, підвищення технічного рівня, організаційного рівня та соціального розвитку.

6) Графік, за яким виконуються роботи.

Цей пункт також має назву календарного плану робіт, які будуть проводитися в рамках реалізації всього проекту. Він включає розрахунок потреби в фінансових ресурсах, плюс він повинен відображати рамки робіт на кожному етапі.

Складається і план забезпечення виробництва, який містить в собі проведення аналізу ефективності використання всіх ресурсів, а також розрахунок потреби в різних видах ресурсів. Розробляється план матеріально-технічного забезпечення, а також інформаційного.

7) Організація діяльності та управління нею.

На даному етапі мова йде про управління підприємством, яке включає в себе ряд основних етапів:

Опис учасників підприємства – інвестори, підприємці та Рада директорів.

Схема компанії, яка буде описувати весь організаційний процес з початку до кінця. А саме: тут буде міститися поділ відповідальності і основні моменти ведення діяльності.

Дуже важливо передбачити організацію реалізації бізнес плану, який містить у своєму складі розробку програми, в рамках якої буде відбуватися реалізація стратегічних планів. Також сюди буде входити мотивація виконання планів, і регулювання всього процесу по реалізації.

8) Фінансовий план.

Це основа будь-якого бізнес проекту, який повинен складатися строго за зразком. Загалом, фінансовий план містить у собі ряд наступних пунктів:

 

 • прогноз обсягів продажів;
 • баланс фінансової частини;
 • бюджет підприємства;
 • управління ризиками, страхуванням і цінними паперами;
 • показники ефективності господарської діяльності підприємства.

 

Оскільки цілі бізнес проекту – це відображення його ефективності, то важливо звернути увагу на ряд чинників.

 

Посилання на основну публікацію