Банківський облік: визначення

Бухгалтерський облік в банку

Банківський облік – це упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації про зобов’язання кредитної організації, рух грошових коштів, фінансово-господарської діяльності банку шляхом безперервного і документального фіксування всіх операцій.

Об’єкти банківського обліку – це активи і пасиви.

Основні завдання банківського бухгалтерського обліку

  • 1) Формування детальної, достовірної та змістовної інформації про діяльність кредитної організації та її майновий стан, яка потрібна для внутрішнього використання: керівникам, засновникам, учасникам організації, а також для зовнішнього використання: інвесторам, кредиторам і іншим користувачам.
  • 2) Ведення докладного і достовірного обліку всіх банківських операцій, наявності та руху вимог і зобов’язань кредитної організації, використання матеріальних і фінансових ресурсів.
  • 3) Виявлення внутрішніх резервів для забезпечення фінансової стійкості банку, запобігання негативних результатів діяльності; прийняття управлінських рішень на підставі даних банківського обліку.

Особливість банківського обліку

Банківська справа та банківські операції є високоспеціфічнимі, так як банк функціонує як фінансовий посередник, розпоряджаючись не тільки власними активами, а й коштами клієнтів і позиковими грошима. Саме тому документообіг та облік операцій банку має свою специфіку.

Важливий нюанс, який варто враховувати: від правильної організації банківського обліку і документообігу залежить стан бухгалтерського обліку підприємств і організацій – клієнтів банківських установ. Саме тому в банках щодня складають особові рахунки аналітичного обліку і видають клієнтам виписки з їхніх рахунків, в яких відображені всі виконані за день розрахункові, кредитні, касові та інші грошові операції. Ці виписки використовуються юридичними особами у власному обліку.

Банківський облік є основою контролю раціонального використання фінансових ресурсів і майна, зниження витрат банку, підвищення прибутковості і рентабельності операцій, приросту капіталу, ризиків фінансово-господарської діяльності.

Незважаючи на деякі відмінності, в банківському обліку використовуються ті ж елементи, що і для інших суб’єктів підприємницької діяльності. Наприклад: принцип використання документації, інвентаризація, баланс, подвійний запис за рахунками.

Але відмінні інші елементи: плани рахунків бухгалтерського обліку, документи, що регламентують їх застосування, використання меморіально-ордерної системи обліку і власне рахунки банків – різна нумерація і кількість знаків, інші найменування.

Особливість полягає в тому, що правила ведення бухгалтерського обліку в комерційних організаціях стверджує Міністерство фінансів, а організацію банківського обліку регулює Нацбанк.

Базою банківського обліку є операційна робота, до якої відноситься:

  • прийом платіжних документів від підприємств і фізичних осіб і перевірка правильності їх оформлення;
  • підготовка документів для їх відображення в бухгалтерському обліку;
  • ведення картотек розрахункових документів і картотек термінових зобов’язань;
  • контроль своєчасності платежів;
  • операції за кореспондентськими рахунками, якщо розрахунки між платниками і одержувачами грошей ведуться різними банками.
Посилання на основну публікацію