Банківські ресурси: визначення

Що таке банківські ресурси

Ресурси банку – сукупність наявних грошових коштів, сформовані банком в результаті проведення пасивних операцій, які використовуються ним для здійснення активних операцій.

Свою банківську діяльність кредитні організації можуть здійснювати лише в межах наявних у них ресурсів, які складаються з залучених і власних коштів.

Власні кошти – акціонерний і резервний капітал банку, а також нерозподілений прибуток та інші спеціальні фонди. В середньому частка власних коштів становить не більше 20-30% від всієї ресурсної бази банку.

Для комерційних банків цей показник вважається нормальним співвідношенням, так як специфіка діяльності банку передбачає використання переважно чужих грошей, а власні кошти призначені, перш за все, для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності.

Залучені кошти – результат вдалих пасивних операцій. Залучені кошти – це основне джерело формування ресурсної бази.

У кожного окремо взятого банку структура ресурсів буде відрізнятися за якісним і кількісним складом, тому що кредитні організації розрізняються за видами діяльності, складу здійснюваних ними операцій, кількістю та якістю клієнтської бази, а також спеціалізації (центральні, комерційні, інвестиційні банки та ін.).

Класифікація банківських ресурсів

За вартістю ресурси можна розділити на дешеві і дорогі. Так, вклади до запитання є для банку дешевим ресурсом, а строкові депозити і позики на міжбанківському ринку – дорогим. Також банківські ресурси можна класифікувати за їх впливу на ліквідність і прибутковість банку.

Власні ресурси банку

Власний капітал банку виконує наступні функції в здійсненні банківської діяльності:

  • 1) Захисна функція – страхування вкладів і депозитів, що гарантує певний захист інтересів кредиторів банку в разі його ліквідації або банкрутства;
  • 2) Оперативна функція – дозволяє за рахунок власного капіталу профінансувати придбання основних засобів, оренду приміщення і запустити основні бізнес-процеси на початковій стадії діяльності банку.
  • 3) Регулююча функція – встановлює економічні нормативи регулювання капіталу банку. При обчисленні економічних нормативів власний капітал банку поділяють на капітал першого та другого рівня (основний і додатковий).
Посилання на основну публікацію