Авізо: визначення

Що таке Авізо

Авізо – офіційне повідомлення, спрямоване від одного контрагента до іншого, яким повідомляється, що певна розрахункова операція виконана. Цей документ використовується в банківській, комерційній практиці, а також в нотаріат і для операцій з векселями.

Для чого банки використовують Авізо

 • 1) Щоб повідомити своїх клієнтів про дебетові і кредитові записи по рахунках,
 • 2) Щоб інформувати клієнтів про залишок коштів на рахунку,
 • 3) Сповістити про виплату переказів, виставлення чека, відкритті акредитива або про виконання будь-якого іншого доручення.
 • 4) У разі змін у взаємних розрахунках.
 • 5) Для кореспондентських відносин з іншими банківськими установами.

У сфері вексельного обігу під Авізо розуміється

 • 1) повідомний лист, що відправляється акцептантом особі, що призначається їм платником по виставленому їм переказним векселем. У ньому вказується, на якій підставі одержувач призначений платником за векселем.
 • 2) Для реєстрації векселів пред’явлених до врахування або протесту. В даному випадку авізо – це відмітка, яка означає, що вексель має конкретний термін платежу.

Авізо в комерційній практиці

 • 1) Цей лист, в якому відправник товарів повідомляє одержувачеві, що на його ім’я відправлений товар, щоб останній знав, де саме, коли і на яких умовах можна отримати посилку;
 • 2) Для внутрішньогосподарських розрахунків між окремими підрозділами однієї організації, що мають окремі баланси.
 • 3) Для передачі і прийому фінансових результатів, витрат, зобов’язань та інших активів і пасивів між центральним офісом і відокремленим відділенням.
 • 4) Для прийому-передачі майна та грошових коштів між відокремленими підрозділами. В такому випадку необхідні відповідні первинні облікові документи (накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення і т.п.).

Форма Авізо

Авізо оформлюється на спеціальних бланках, де вказуються його номер, дата, характер операції, що здійснюється, сума і номер рахунку, найменування відправника та адресата і інші дані. Це документ суворої звітності, яке має встановлену форму.

Як Авізо також можна використовувати копії платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших розрахункових і бухгалтерських документів.

Зазвичай цей документ оформляється в двох примірниках. Один з них є підставою для відображення фінансової операції в бухобліку. Другий з відповідними позначками повертається відправнику. У деяких випадках необхідний третій примірник, наприклад, для звітності перед головним офісом.

Види Авізо

За способом пересилання АВІЗО діляться на поштові та електронні. Порядок їх відсилання обумовлюється кореспондентськими та іншими міжбанківськими угодами або договором з клієнтами.

До поштових авізо можуть додаватися товарні та інші документи, що послужили підставою для проведення тієї чи іншої розрахункової операції. При відправці електронних авізо використовується закодована цифровий підпис.

Також розрізняють авізо кредитові (доручення на зарахування грошей) і дебетові (доручення про списання грошових коштів).

За методом документообігу авізо буває:

 • пряме – повідомлення, яке не потребує відповіді;
 • і зворотне авізо – підтверджує завершення ділової операції.
Посилання на основну публікацію