Авалювання: визначення

Визначення терміна

Авалювання – це одна з різновидів банківського кредитування, вид поручительства, де мається на увазі, що фінансові обов’язки боржника гарантуються і забезпечуються певним банком за векселем.

Вексель – це цінний папір, який містить неодмінна теоретичне грошове зобов’язання. Вексель може випустити будь-яка юридична або фізична особа, так як це документ, звернення якого регулюється законодавством. А ось авалювання – це операція, яку можуть здійснювати виключно кредитні установи, таким чином, підвищуючи цінність векселя.

Банківська установа, яка авальовані векселі певного юридичній або фізичній особі, приймає на себе безумовне зобов’язання сплатити суму векселя або її частину на першу вимогу векселедержателя за кого-небудь із зобов’язаних за векселем осіб. Тобто, банк погоджується нести солідарну відповідальність.

Суть операції авалювання

Схема авалювання виглядає наступним чином: фізична особа або компанія, яким необхідно убезпечити свою угоду, звертається до банківської установи, щоб отримати грошове поручительство в разі власної неплатоспроможності. Авальований на користь клієнта вексель прирівнюється до операції кредитування – це платіжний інструмент, за допомогою якого можна розрахуватися з продавцем.

Надалі, якщо векселедержателю не вистачає власних коштів, щоб розплатитися за своїми боргами, він передає продавцю в рахунок оплати наявний вексель, тоді векселедержателем стає інша особа – продавець. Наступний векселедержатель звертається в банк, який авалював вексель, і отримує необхідну суму коштів, щоб закрити операцію. А первинний векселедавець стає боржником банку і погашає свої борги за такою ж схемою, як кредит, тобто, основну суму разом з відсотками.

Основні терміни

В операції авалювання слід розрізняти такі терміни:

  • Векселедавець – будь-яка юридична або фізична особа, яка несе відповідальність за борги, підписавши вексель.
  • Векселетримач – власник векселя, має право на отримання зазначеної в ньому суми грошей.
  • Індосант – особа, яка передає вексель. В даному випадку, клієнт банку, який до нього звернувся, щоб забезпечити угоду.

Акцептант – особа, яка прийняла на себе зобов’язання сплатити за пред’явленим векселем. Це може бути як то банківська установа, яка авальовані векселі, так і партнер або філія банку, якщо кредитна установа має домовленості.

Аваліст – банківська установа.

Якщо клієнт зміг самостійно розплатитися за своїми зобов’язаннями, тобто, не скористався отриманої гарантією, він зобов’язаний повідомити свого акцептанта, що кредитори не будуть пред’являти вимоги до нього. Але навіть при невикористанні гарантії клієнт зобов’язаний сплатити послугу – заплатити за готовність банку поручитися.

Користь авалювання

Розрахунки векселями дають можливість платнику отримати відстрочку платежу за поставлені товари, послуги та виконані роботи.

Авалювання є обов’язковою умовою при оформленні податкових векселів, виданих в оплату податку на додану вартість.

Також ця банківська послуга затребувана для компаній, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю – при митному оформленні товарів і для оплати акцизного збору.

Посилання на основну публікацію