Аналіз ймовірності банкрутства

Передумови і ризики банкрутства

У діяльності будь-якої організації однієї з найважливіших завдань є прогнозування стабільності в довгостроковій перспективі. Для розуміння майбутнього розвитку компанії слід регулярно здійснювати прогнозну оцінку загальної фінансової стійкості підприємства, яка демонструє співвідношення власних і позикових коштів. Природно, величина власного капіталу повинна бути вище, ніж позикових коштів, тобто, активи повинні перевищувати пасиви. В іншому випадку, фінансова стабільність компанії стає під загрозою, що віщує ризик банкрутства.

Банкрутство – це незадовільна структура балансу підприємства, неплатоспроможність і неспроможність підприємства задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов’язаннями в сумі не менше 500 МРОТ протягом 3 місяців.

Коли така ситуація трапляється, починається процес банкрутства, яке тягне за собою примусову розпродаж майна компанії на аукціоні для погашення його боргів і подальшу ліквідацію підприємства, як юридичної особи.

Щоб цього не сталося, прогнозна оцінка фінансової стійкості підприємства, тобто аналіз ймовірності банкрутства, повинна здійснюватися регулярно.

За якими критеріями оцінюють ймовірність банкрутства?

Для аналізу ймовірності банкрутства слід оцінювати наступний ряд показників:

 • 1) коефіцієнт автономії,
 • 2) покриття постійних фінансових витрат,
 • 3) коефіцієнт поточної ліквідності,
 • 4) коефіцієнт фінансової залежності,
 • 5) фінансовий важіль,
 • 6) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами,
 • 7) коефіцієнт покриття відсотків прибутком,
 • 8) коефіцієнт відновлення платоспроможності.

Навіщо аналізувати ймовірність банкрутства?

По-перше, будь-який керівник зобов’язаний бути в курсі того, наскільки стабільно стан його компанії для планування діяльності та розвитку підприємства.

По-друге, будь-які масштабні угоди в обов’язковому порядку вимагають складання звіту про фінансовий стан підприємства. До даних операціях можна віднести:

Отримання великого кредиту в банку. В такому випадку треба проаналізувати ймовірність банкрутства, щоб довести банку гарантії своєї платоспроможності та можливості повернути кредитні кошти вчасно і в повному обсязі.

Розширення кола акціонерів, інвестиційні вливання. В даному випадку інвестори, акціонери і партнери повинні розуміти, що вони вкладають кошти в перспективне підприємство, фінансові показники якого знаходяться в нормі, яке незабаром прінёсет прибуток і собі і їм.

Методи та інструменти аналізу ймовірності банкрутства

У світовій практиці вироблений ряд методів прогнозування банкрутства, які засновані на використанні формалізованих і неформалізованих критеріїв. Ці методи являють собою розрахунки комплексного показника фінансової стійкості.

По суті, це спеціальні аналітичні коефіцієнти для прогнозування банкрутства у вигляді набору формул, які розробили провідні європейські та вітчизняні економісти. Серед найвідоміших і популярних методів можна назвати:

 • 1) Моделі покрокового дискримінаційного аналізу Альтмана.
 • 2) Модель Фулмера.
 • 3) Модель Стрінгейта.
 • 4) Модель Лиса.
 • 5) Модель Таффлера.

Для якісного, об’єктивного і повного аналізу ймовірності банкрутства, слід провести дослідження, використовуючи не менше трьох вищевказаних моделей.

Посилання на основну публікацію