Аналіз фінансової стійкості

Що таке фінансова стійкість?

Фінансовою стійкістю називають стан рахунків компанії, яка гарантує її постійну платоспроможність. Після проведення будь-яких господарських операцій стійкість підприємства може бути колишньої, покращитися або погіршитися.

Основна суть аналізу фінансової стійкості полягає в оцінці забезпеченості загальними запасами підприємства, сформованими за допомогою різних джерел (власних і залучених).

Фінансову стійкість організації характеризує система відносних і абсолютних показників. Найбільш узагальнюючий абсолютний показник фінансової стійкості – показник нестачі (надлишку) джерел коштів, які формують запаси підприємства. При цьому згадані джерела можуть бути власними, конкретними і іншими позиковими.

Завдяки обчисленню абсолютних показників забезпеченості запасів підприємства джерелами їх формування, можна класифікувати всі фінансові ситуації за ступенем її стійкості.

Типи фінансової стійкості

Зазвичай фінансову стійкість поділяють на чотири типи:

 • абсолютну фінансову стійкість;
 • нормальну фінансову стійкість;
 • нестійкий фінансовий стан;
 • кризовий фінансовий стан.

Щоб визначити, який тип фінансової стійкості характерний для підприємства на певному проміжку часу, необхідно провести за даними балансу компанії розрахунок наступних показників:

 • запасів підприємства;
 • реального власного капіталу; * необоротних активів;
 • довгострокових пасивів;
 • короткострокових кредитів і позикових коштів.

Абсолютну фінансову стійкість підприємства можна спостерігати, коли величина оборотних коштів фірми не менше, ніж величина її запасів.

Нормальну фінансову стійкість, яка гарантує платоспроможність підприємства, визначає недолік власних активів для формування запасів, але обов’язковий надлишок або рівність довгострокових джерел, які формують запаси фірми.

Оцінка фінансової стійкості

Нестійкий фінансовий стан характеризує покриття (равенствёо або надлишок) величини всіх джерел, які формують запаси. При цьому величина їх вважається порушеною, оскільки її відновлення можливо тільки, якщо залучити тимчасово вільні джерела коштів, банківські кредити та інші кошти.

Кризовий фінансовий стан говорить про ймовірності банкрутства підприємства. Його характеризує недолік величини всіх джерел, які формують запаси (власні оборотні кошти, довгострокові і короткострокові пасиви), для покриття величини запасів компанії.

Оцінку фінансової стійкості проводять не тільки абсолютними показниками, а й іншими фінансовими коефіцієнтами: коефіцієнтом автономії формують запаси джерел, коефіцієнтом маневреності, коефіцієнтом забезпеченості запасів організації власними джерелами, а також коефіцієнтом забезпеченості власними коштами

За допомогою динамічного аналізу всіх цих коефіцієнтів за різні періоди діяльності не тільки виявляються тенденції, що змінюють фінансову стійкість, але і визначаються фактори для її відновлення. Основні чинники полягають в:

 • прискоренні обороту поточних активів організації;
 • визначенні оптимальних розмірів запасів підприємства;
 • поповненні власних оборотних коштів в результаті накопиченого нерозподіленого прибутку або чисто прибутку компанії з фондів накопичення.
Посилання на основну публікацію