Аналіз джерел фінансування

Роль джерел фінансування

Вибір джерел фінансування вкрай важливий. Процес вибору залежить від іміджу компанії, її фінансового стану, яке визначає доступність різних джерел фінансування. При визначенні, яке джерело доступніший і вигідний, потрібно визначити, повинен це бути коротко- або довгостроковий кредит; який оптимальний склад активів і капіталу необхідний, слід використовувати власні або позикові кошти. А в разі переваги кредитів, повинні вони бути державними позиками, банківськими кредитами або засобами приватних осіб.

Переважно самофінансування (чистий прибуток, амортизаційні відрахування, запасний капітал та ін.). Власні кошти утворюються від чистого прибутку, частина якої відраховується для створення резервного фонду на випадок форс-мажору.

Крім того, кошти резервного фонду можна вжити також для випуску облігацій, акцій та інших цінних паперів.

Види джерел фінансування

Ще одним джерелом поповнення капіталу підприємства вважаються амортизаційні відрахування, поступово відшкодовують кошти, витрачені An isto4nik finansir.jpgна нове обладнання.

Слід надавати перевагу кредити, що надаються державою для реалізації програм впровадження нових технологій або продукції.

Кредити легше отримати і на більш пільгових умовах, якщо фірма володіє власним капіталом, а також має хороший послужний список, самоокупність, запасний резервний фонд.

Довгострокові кредити дозволяють реалізувати масштабні проекти, наприклад організувати випуск абсолютно нового продукту. Але такі кредити можуть надавати не всі банки, а тільки великі комерційні та державні.

Дуже вигідні кредити держави або урядові гарантії, що дають можливість залучити кошти кредитних організацій, а також різні пільги.

Можливо також отримання довгострокових закордонних банківських кредитів, хоча єврокредити включає в себе, крім суми кредиту, також комісійні керівництву банку і процентні ставки за кредитами. В Україні фінансових структур, крім державних, здатних надавати довгострокові мільйонні кредити на тривалі терміни практично немає.

Додаткові джерела фінансування

Для фінансування певних проектів можуть бути випущені облігації компанії або інші цінні папери, як опціони, векселі та інші. Це своєрідний кредит, який засвідчується фінансовими паперами – між фірмою, що випустила ці папери і тими, хто їх купив. Випускати облігації і їм подібні цінні папери в Україні можуть тільки підприємства певного типу власності: акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю.

Своєрідною формою кредиту можна вважати лізинг: власник устаткування віддає його в оренду на певних умовах. Якщо орендар не побажає придбати у власність взяте в оренду обладнання, то прибуток власника буде складатися тільки з орендних платежів.

Кошти на розвиток може дати іпотечне кредитування. Підприємство може віддати в заставу або в оренду своє нерухоме майно, з правом викупу у власність орендарями.

Але забороняється іпотека об’єктів нерухомості, що перебуває у власності або під особливим наглядом держави: надра, заповідники, охоронювані державою будівлі і споруди, муніципальні житлові будинки і квартири, і так далі.

Досить часто застосовується спосіб застави для отримання необхідних коштів. Такі відносини зазвичай мають місце між підприємствами, яким потрібен кредит, і банками.

Іпотечна позичка часто використовується як джерело довгострокового фінансування.

Посилання на основну публікацію