Амортизація

Амортизація (в бухгалтерському обліку) – це перенесення вартості об’єкта (основного засобу або матеріального активу) до витрат організації протягом певного періоду. За допомогою амортизації вироблені інвестиції в засоби праці переносять свою вартість на продукцію, що випускається підприємством, (роботи, послуги). Це дозволяє не відразу, а поступово списати об’єкт до витрат, забезпечивши більш точний фінансовий результат у всіх періодах.

Амортизуються тільки об’єкти з тривалим терміном використання – машини, обладнання (основні засоби), нематеріальні активи (патенти, виняткові авторські права). Для об’єктів, що використовуються одноразово, механізм амортизації не використовується, такі об’єкти відразу переносять свою вартість до витрат (наприклад, сировину, матеріали).

Способи (методи) амортизації

Російськими правилами бухгалтерського обліку передбачено 4 способи амортизації:

лінійний спосіб;
спосіб зменшуваного залишку;
спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання (тільки для основних засобів, для нематеріальних активів не використовується);
спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).
Перші три способи покликані розподілити амортизаційні відрахування з тимчасового фактору (рівномірно, як при лінійної амортизації, або прискорено). Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) задуманий для більш точного віднесення витрат на вартість продукції, що випускається, коли знос обладнання більше залежить не від терміну служби, а від обсягів випуску.

У податковому обліку існують два способи амортизації: лінійний і нелінійний. З огляду на, що в податковому обліку є свої нюанси формування первісної вартості майна, що амортизується, суми амортизаційних відрахувань одних і тих же об’єктів часто різняться в бухгалтерському та податковому обліку. Тому організаціям доводиться вести паралельний облік амортизації – за даними бухгалтерського і за даними податкового обліку.
Цікаво відзначити, що в російській мові ми вживаємо слово “амортизація” по відношенню до всіх об’єктів: і основних засобів і нематеріальних активів. В англійській же мові, амортизація позначається в залежності від об’єкта: для основних засобів використовую слово “depreciation”; для нематеріальних активів – “amortization”.

Посилання на основну публікацію